Awaria wody – SYTUACJA WRÓCIŁA DO NORMY

Uprzejmie informujemy, że przywrócone zostało normalne zasilanie wodociągu gminnego. Instalacja jest napełniana wodą zdatną do celów spożywczych i sanitarnych. 

Dziękujemy strażakom z OSP Jasieniec, OSP Gośniewice i OSP Boglewice za pomoc w opanowaniu naszego lokalnego kryzysu, zaś mieszkańcom za wyrozumiałość.