Wojewoda Mazowiecki zawiadamia …

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o wydaniu postanowienia w sprawie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w obrębie mostu nad rzeką Kraska w miejscowości Wola Boglewska. Szczegóły w: obwieszczenie.

Gminne inwestycje

W dniu 29 sierpnia br. został włączony do użytkowania nowy agregat prądotwórczy na Stacji Uzdatniania Wody w Jasieńcu. Ma on zapewnić stałą dostawę energii elektrycznej dla pomp i urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie wody do wodociągu gminnego. Mamy nadzieję, że instalacja agregatu zapewni nieprzerwaną dostawę wody do naszych mieszkań bez względu na powtarzające się wyłączenia i awarie na liniach energetycznych.

Program „Wyprawka szkolna 2017”

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 1457) przedstawiamy informację dotyczącą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” – pobierz.

Wnioski w ramach programu należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do 8 września 2017 r. 

Piknik Rodzinny „Spotkajmy się nad stawami w Jasieńcu”

Przedostatnia niedziela sierpnia każdego roku to data znana i wyczekiwana przez mieszkańców Gminy Jasieniec. Tego dnia miłośnicy dobrej zabawy spotykają się nad jasienieckimi stawami na dorocznym pikniku rodzinnym. Nie inaczej było i w tym roku. Taneczna muzyka oraz fantastyczne występy rodzimych artystów jak co roku przepędziły ciemne chmury zalegające tego dnia na niebie. Pomimo początkowego deszczu i chłodu pod sceną jak zwykle było bardzo gorąco.
Więcej „Piknik Rodzinny „Spotkajmy się nad stawami w Jasieńcu””

Modernizacja magistrali wodociągowej

Rozpoczęliśmy nową inwestycję polegającą na modernizacji wodociągu w Jasieńcu. Prace polegają na wymianie starej magistrali na nową na najbardziej awaryjnym odcinku naszej sieci wodociągowej, tj. od Stacji Uzdatniania Wody w Jasieńcu do drogi w kierunku Czachowa wraz odcinkami bocznymi, m. in. ul. Jasieniecką. Dotychczas użytkowania sieć pochodzi z końca lat 60-tych ubiegłego wieku i była wielokrotnie rozbudowywana. Braki w inwentaryzacji tego odcinka sieci stanowią ogromne utrudnienie dla wykonawcy inwestycji, co może powodować ograniczenia i czasowe wyłączenia dostaw wody na modernizowanej linii, jak również na pozostałej części sieci wodociągowej. Prosimy o wyrozumiałość i zgłaszanie pracownikom Urzędu Gminy wszelkich problemów związanych z dostawą wody. Prace modernizacyjne potrwają do końca września.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Jasieniec czynny jest do godz. 13.00.

Przywrócenie zasilania wodociągu.

Zgodnie z informacją przekazaną przez PGE usunięte zostały usterki na liniach zasilających stacje uzdatniania wody. Obecnie wodociąg gminny pracuje już w pełną wydajnością.

Informujemy jednocześnie, że w dniu 10 sierpnia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu wydał „Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia” pochodzącej z SUW Jasieniec – pobierz treść opinii.