ZZO Warka informuje …

Uwaga rolnicy i sadownicy!!!

W Systemie Komunikatów Sadowniczych ukazały się kolejne zalecenia:

SKS 15 2017 2017-08-04 – pobierz

Zwrot akcyzy paliwowej

Od dziś można składać wnioski o częściowy zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Rolnik, który zamierza skorzystać z tej formy pomocy powinien w terminie do 31 sierpnia 2017 r. złożyć do Wójta Gminy Jasieniec wniosek  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o formie prawnej beneficjenta pomocy oraz, w przypadku dzierżawy gospodarstwa rolnego od osób prywatnych, przedłożyć umowę dzierżawy zawartą z właścicielem gospodarstwa.

Szczegółowy opis usługi oraz wymagane druki do pobrania w dziale ZAŁATW SPRAWĘ / PODATKI / Zwrot podatku akcyzowego

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia …

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w obrębie mostu nad rzeką Kraska w miejscowości Wola Boglewska. Szczegóły w obwieszczeniu – zobacz.

ZZO Warka informuje …

Uwaga rolnicy i sadownicy!!!

W Systemie Komunikatów Sadowniczych ukazały się kolejne zalecenia:

SKS XIV 2017-07-14 – pobierz

PROW 2014-2020 zaprasza

Szanowni Rolnicy!

Przypominamy o otwartych naborach wniosków w ramach Programu Restrukturyzacji Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje aktualnie wnioski na dofinansowanie następujących działań:

Więcej „PROW 2014-2020 zaprasza”

Zbliża się termin zwrotu akcyzy paliwowej

Przypominamy o nadchodzącym terminie złożenia wniosku o częściowy zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Rolnik, który zamierza skorzystać z tej formy pomocy powinien w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. złożyć do Wójta Gminy Jasieniec wniosek  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o formie prawnej beneficjenta pomocy oraz, w przypadku dzierżawy gospodarstwa rolnego od osób prywatnych, przedłożyć umowę dzierżawy zawartą z właścicielem gospodarstwa.

Szczegółowy opis usługi oraz wymagane druki do pobrania w dziale ZAŁATW SPRAWĘ / PODATKI / Zwrot podatku akcyzowego

ZZO Warka informuje …

Uwaga rolnicy i sadownicy!!!

W Systemie Komunikatów Sadowniczych ukazały się kolejne zalecenia:

SKS XIII 2017-06-22 – pobierz