Przypominamy o płatnościach

Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, że 15 września 2017 r upływa termin  płatności:

  • podatku od środków transportowych za II półrocze 2017 r.
  • podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za III kwartał 2017 r.
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w III kwartale 2017 r.

Odbiór protokołów przymrozkowych

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Jasieniec pok. nr 9 i nr 6 (parter) jest już dostępna do odbioru część protokołów z szacowania strat powstałych w wyniku wiosennych przymrozków. Protokół z odpowiednią adnotacją Wojewody Mazowieckiego jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o udzielenie pomocy finansowej składanego w ARiMR w dniach 13-27.09. Wniosek można pobrać ze stron www ARiMR.
Wykazy rolników, którzy mogą odbierać zaakceptowane protokoły zostały udostępnione sołtysom poszczególnych wsi.

ARiMR uruchomił nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej rolnikom poszkodowanym w wyniku przymrozków wiosennych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała formularz wniosku o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Wniosek można pobrać ze stron www ARiMR.

Więcej „ARiMR uruchomił nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej rolnikom poszkodowanym w wyniku przymrozków wiosennych”

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie 13-27 września 2017 r.

Stawki pomocy wynoszą: Więcej „Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków”

ZZO Warka informuje …

Uwaga rolnicy i sadownicy!!!

W Systemie Komunikatów Sadowniczych ukazały się kolejne zalecenia:

SKS 15 2017 2017-08-04 – pobierz

Zwrot akcyzy paliwowej

Od dziś można składać wnioski o częściowy zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Rolnik, który zamierza skorzystać z tej formy pomocy powinien w terminie do 31 sierpnia 2017 r. złożyć do Wójta Gminy Jasieniec wniosek  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o formie prawnej beneficjenta pomocy oraz, w przypadku dzierżawy gospodarstwa rolnego od osób prywatnych, przedłożyć umowę dzierżawy zawartą z właścicielem gospodarstwa.

Szczegółowy opis usługi oraz wymagane druki do pobrania w dziale ZAŁATW SPRAWĘ / PODATKI / Zwrot podatku akcyzowego