Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Jasieniec czynny jest do godz. 13.00.

Zwrot akcyzy paliwowej

Od dziś można składać wnioski o częściowy zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Rolnik, który zamierza skorzystać z tej formy pomocy powinien w terminie do 31 sierpnia 2017 r. złożyć do Wójta Gminy Jasieniec wniosek  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o formie prawnej beneficjenta pomocy oraz, w przypadku dzierżawy gospodarstwa rolnego od osób prywatnych, przedłożyć umowę dzierżawy zawartą z właścicielem gospodarstwa.

Szczegółowy opis usługi oraz wymagane druki do pobrania w dziale ZAŁATW SPRAWĘ / PODATKI / Zwrot podatku akcyzowego

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec

OGŁOSZENIE
z dnia 26.07.2017r
Wójt Gminy Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, powiat grójecki
tel.(048) 66 135 70 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:

Więcej „Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec”

Woda zdatna do użytku

Wykonane w ostatnich dniach przez grójecki SANEPID badania nie potwierdziły bytności bakterii E.Coli w wodzie pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Jasieńcu. W dniach 21-22.07 nastąpi powrotne przełączenie zasilania wodociągu gminnego na wszystkie stacje zasilające, w tym SUW Jasieniec.

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia …

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w obrębie mostu nad rzeką Kraska w miejscowości Wola Boglewska. Szczegóły w obwieszczeniu – zobacz.

PROW 2014-2020 zaprasza

Szanowni Rolnicy!

Przypominamy o otwartych naborach wniosków w ramach Programu Restrukturyzacji Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje aktualnie wnioski na dofinansowanie następujących działań:

Więcej „PROW 2014-2020 zaprasza”

Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE
z dnia 05.07.2017r

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 80 o powierzchni 1000m2, położonej we wsi Miedzechów w gm. Jasieniec, opisanej w księdze wieczystej nr RA1G/00088917/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu.

Więcej „Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości”