Przerwa w dostawie wody na ul. Jasienieckiej

W związku z awarią przyłącza wodociągowego w dniu dzisiejszym nastąpiła nieplanowana przerwa w dostawie wody dla mieszkańców rejonu ul. Jasienieckiej. Termin usunięcia awarii szacowany jest na godz. 14.00. Przepraszamy.

MARCELI TEAM zaprasza

Grójecka Szkoła Sztuk Walki MARCELI TEAM zaprasza na zajęcia boksu dla początkujących. Treningi odbywają się w Grójcu. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji pod numerem tel. 607 177 908

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia …

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 7. 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że w dniu 20.09.2017 r. została wydana decyzja Nr 1.35/R/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Kraska w miejscowości Wola Boglewska w km 7+849 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.

Zobacz pełną treść obwieszczenia

Planowana przerwa w dostawie wody

Szanowni Państwo. W związku z realizowaną inwestycją wymiany głównej  magistrali wodociągowej w Jasieńcu w dniach 21 września br. (czwartek) od godz. 8.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich budynków zasilanych z SUW JASIENIEC.

Okresowe przerwy nastąpią również w dniach 22 września (piątek) oraz 25 września (poniedziałek), co podyktowane jest koniecznością wykonania robót instalacyjnymi na terenie SUW Jasieniec. Przepraszamy za związane z tym niedogodności.

Przypominamy o płatnościach

Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, że 15 września 2017 r upływa termin  płatności:

  • podatku od środków transportowych za II półrocze 2017 r.
  • podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za III kwartał 2017 r.
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w III kwartale 2017 r.