Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE
z dnia 05.07.2017r

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 80 o powierzchni 1000m2, położonej we wsi Miedzechów w gm. Jasieniec, opisanej w księdze wieczystej nr RA1G/00088917/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu.

Więcej „Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości”

Przerwa w dostawie wody

Na skutek awarii przyłącza wodociągowego w dniu 7.07.br nastąpiła nieplanowana przerwa w dostawie wody dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Topolowej, Pałacowej, Kasztanowej, Działkowej, Osiedlowej, Piwnej, Słonecznej, Ogrodowej, Jesionowej, Akacjowej i Lipowej w Jasieńcu.

Zakończenie prac dotyczących usunięcia awarii planowane jest ok. godz. 12.00 15.00. Przepraszamy za powstałe niedogodności.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:

OGŁOSZENIE
z dnia 05.07.2017r
Wójt Gminy Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, powiat grójecki
tel.(048) 66 135 70 ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:

Więcej „II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:”

UWAGA! NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW

Dnia 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Przepis ten po raz kolejny zmienia zasady wycinki drzew.W chwili obecnej nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na wycięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: Więcej „UWAGA! NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW”

Harmonogram szacowania strat

Uwaga rolnicy i sadownicy! Poniżej zamieszczamy harmonogram na najbliższe dni dotyczący szacowania strat w uprawach na skutek tegorocznych wiosennych przymrozków. Harmonogram będziemy na bieżąco uzupełniać:

6 czerwca 2017 (wtorek) od godz. 9.30 – Czachów;
7 czerwca 2017 (środa) od godz. 9.30 – Przydróżek, Łychowska Wola;
9 czerwca 2017 (piątek) od godz. 9.30 – Alfonsowo, Justynówka, Łychów;
12 czerwca 2017 (poniedziałek) od godz. 9.30 – Franciszków;
13 czerwca 2017 (wtorek) od godz. 9.30 – Ignaców, Marynin;
14 czerwca 2017 (środa) od godz. 9.30 – Stefanków
26 czerwca 2017 (poniedziałek) od godz. 10.00 – Kurczowa Wieś;
27 czerwca 2017 (wtorek) od godz. 9.30 – Wierzchowina, Szymanów;
28 czerwca 2017 (środa) od godz. 9.30 – Warpęsy;
29 czerwca 2017 (czwartek) od godz. 9.30 – Turowice, Turowice Kolonia;
30 czerwca 2017 (piątek) od godz. 9.30 – Olszany;
04 lipca 2017 (wtorek) od godz. 9.30 – Dobra Wola, Koziegłowy;
05 lipca 2017 (środa) od godz. 9.30 – Orzechowo, Trzcianka;
10 lipca 2017 (poniedziałek) od godz. 9.30 – Boglewice;
11 lipca 2017 (wtorek) od godz. 9.30 – Bronisławów, Gołębiów;
12 lipca 2017 (środa) od godz. 9.30 – Ryszki, Rytomoczydła;
13 lipca 2017 (czwartek) od godz. 9,30 – Zbrosza Duża
17 lipca 2017 (poniedziałek) od godz. 9.00 – Osiny, Tworki;
18 lipca 2017 (wtorek) od godz. 9.00 – Leżne, Jasieniec;
19 lipca 2017 (środa) od godz. 9.30 – Miedzechów;
21 lipca 2017 (piątek) od godz. 9,30 – Gniejewice;
25 lipca 2017 (wtorek) od godz. 9.00 – Wola Boglewska, Nowy Miedzechów;
26 lipca 2017 (środa) od godz. 9.30 – Gośniewice;

Poczta Polska zaprasza do współpracy

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową. Poczta zapewnia: specjalistyczny sprzęt, szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach – atrakcyjną prowizję! Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

Więcej „Poczta Polska zaprasza do współpracy”

Konsultacje Projektu programu współpracy na rok 2018

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 27.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 15 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zostaje uruchomiony proces konsultacji. Więcej „Konsultacje Projektu programu współpracy na rok 2018”