Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec

OGŁOSZENIE
z dnia 26.07.2017r
Wójt Gminy Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, powiat grójecki
tel.(048) 66 135 70 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:

Więcej „Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec”

Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE
z dnia 05.07.2017r

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 80 o powierzchni 1000m2, położonej we wsi Miedzechów w gm. Jasieniec, opisanej w księdze wieczystej nr RA1G/00088917/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu.

Więcej „Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości”

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:

OGŁOSZENIE
z dnia 05.07.2017r
Wójt Gminy Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, powiat grójecki
tel.(048) 66 135 70 ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:

Więcej „II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:”