Defibrylatory dla OSP

Strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego często jako pierwsi docierają na miejsca wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń, dlatego tak ważne jest, aby byli wyposażeni w sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy. Mając to na uwadze Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania WSPÓLNA SPRAWA podjął decyzję o zakupie i przekazaniu druhom z jednostek OSP funkcjonujących w ramach KSRG z gmin Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec i Warka automatycznych defibrylatorów AED – sprzętu niezbędnego do ratowania zdrowia i życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się 24 maja 2017 r. w strażnicy OSP Jasieniec, a uczestniczyli w nim przedstawiciele obdarowanych jednostek: OSP Warka, OSP Gąski, OSP Grzegorzewice, OSP Jasieniec, OSP Goszczyn, OSP Drwalew, OSP Chynów, OSP Grójec i OSP Mirowice oraz wójtowie i burmistrzowie z gmin zrzeszonych w ramach LGD, którzy w imieniu stowarzyszenia przekazali sprzęt w kompetentne ręce strażaków-ochotników.

Fotografie z uroczystego podpisania umów powierzenia sprzętu w naszej galerii.