Sesja Rady Gminy


Szczegóły wydarzenia

 • Date:

W dniu 26.10.2017 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu ul. Czerska 1 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasieniec. W programie sesji m. in.:

 1. Informacja doradcy sadowniczego Pana Macieja Sobczaka.
 2. Sprawozdanie z pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu za 2016 rok.
 3. Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty w Gminie Jasieniec ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
  – wymierne efekty nauczania na podstawie wyników ze sprawdzianu w szkołach podstawowych oraz egzaminu kompetencyjnego w gimnazjum,
  – organizacja procesu dydaktycznego w czasie wdrażania reformy oświaty /problemy kadrowe, sytuacja lokalowa, wyposażenie jednostek/.
 4. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Wincentego Witosa
  w Jasieńcu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Juliana Suskiego w Jasieńcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Księdza Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy Jasieniec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Jasieniec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej we wsi Franciszków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 14.09.2017r.
 16. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 14.09.2017r. i założenia do budżetu gminy Jasieniec na 2018 rok