Gmina – dokumenty strategiczne

2015 10 09 jasieniec
30 września 2015 r. Rada Gminy Jasieniec przyjęła uchwałę w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020”. Dokument ten wyznacza nowe cele i kierunki działań naszej gminy na najbliższe lata.
Dokument opracowany na podstawie ankiet i konsultacji z mieszkańcami uwzględnia potrzeby lokalnej społeczności, stawia na rozwój współpracy pomiędzy samorządem gminnym, a jednostkami oświaty, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami majacymi wpływ na kształtowanie wizerunku Gminy Jasieniec i jej rozwój. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem:
Inne dokumenty istotne dla rozwoju Gminy Jasieniec (do ich przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader):