IX Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości

Tegoroczna IX Olimpiada Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości organizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu jak każdego roku cieszyła się ogromnym powodzeniem. Brali w niej udział uczniowie szkoł ponadgimnazjalnych z Grójca, Warki, Nowej Wsi i oczywiście z Jasieńca, a laureatami tej edycji okazali się:

I miejsce – Łukasz Drążkiewicz ZSP Jasieniec,
II miejsce – Bartłomiej Kołdra ZSP Jasieniec,
III miejsce – Daniel Karpiński LO Grójec,
IV miejsce – Piotr Olak LO Grójec,
V miejsce – Maciej Kostaniak ZSP Jasieniec.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze, natomiast zwycięzcy – nagrody książkowe ufundowane przez Posła na Sejm RP Pana Mirosława Maliszewskiego oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród uświetnili swoją obecnością Pan Marek Ścisłowski – Starosta Powiatu Grójeckiego, Pani Anna Chojnacka – Dyrektor PekaO S.A. o/Grójec, Pani mgr Joanna Stefańczyk z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Pani Elżbieta Matusiewicz z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Coroczna Olimpiada Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości organizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu na stałe wpisała się w kalendarz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu grójeckiego. Poprzednie edycje pokazały, że wiedza o ekonomii i przedsiębiorczości stanowi tematykę cieszącą się wśród młodzieży powiatu grójeckiego niesłabnącą popularnością. Zarówno liczba uczestników, jak i powiatowy zasięg przedsięwzięcia świadczą o tym, że uczniowie cały czas pogłębiają zasób wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie, także w zakresie wykraczającym poza podstawę programową realizowaną w ramach zajęć lekcyjnych. Olimpiada daje młodym ludziom możliwość rywalizacji, motywuje do pracy oraz inspiruje do kreatywnego myślenia. Stwarza możliwość spotkania uczniów oraz nauczycieli z powiatu grójeckiego zainteresowanych przedsiębiorczością oraz twórczej konfrontacji posiadanej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości. Ma pomagać młodym ludziom w wyborze drogi życiowej i przygotować ich do przyszłości, w której będą budować gospodarkę narodową. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Pani Renata Zwolińska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc i wsparcie finansowe Olimpiady, którego udzieliły Bank PeKaO S.A., Bank Spółdzielczy w Jasieńcu oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. To dzięki Olimpiada kazdego roku ma bardzo wysoki poziomie, a jej uczestnicy i finaliści otrzymują cenne nagrody.

Serdecznie gratulujemy laureatom, zaś wszystkich zapraszamy za rok, już na jubileuszową X-tą edycję Olimpiady Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości znowu do naszej szkoły.

źródło: Anna Górecka, ZSP Jasieniec