Odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia Gmin w sprawie 400 kV

Uprzejmie informujemy, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Włodarze gmin Porozumienia planują cykl spotkań w związku ze złożonymi wnioskami o wykreślenie wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. W tym celu pozostają w kontakcie z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie oraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Panem Adamem Struzikiem.