Odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia gmin ws. linii 400kV

Uprzejmie informujemy, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Wraz z przedstawicielami niemieckiej formy HERREKNECHT AG dyskutowano o możliwościach i kosztach podziemnych linii energetycznych w oparciu o doświadczenia i praktykę niemiecką. Omówiono także najnowszą technologię bezwykopowego układania sieci wysokiego napięcia, zalety i specyfikę tej technologii.Metoda bezwykopowego układania sieci wysokiego napięcia jest z powodzeniem stosowana w Niemczech – jej zaletą jest znaczące skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz brak konieczności angażowania ciężkiego sprzętu i wykonywania rozległych wykopów, które są inwazyjne dla środowiska oraz obszarów rolniczych.

Ponadto kazda z gmin indywidualnie, jak również w ramach wspólnego wniosku Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego, zwróciły się do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o wykreślenie wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Zachęcamy Mieszkańców do składania takich wniosków w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl w terminie do 31 lipca 2017 r.