Aktualności

Zbliża się termin zwrotu akcyzy paliwowej

Przypominamy o nadchodzącym terminie złożenia wniosku o częściowy zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Rolnik, który zamierza skorzystać z tej formy pomocy powinien w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. złożyć do Wójta Gminy Jasieniec wniosek  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o formie prawnej beneficjenta pomocy oraz, w przypadku dzierżawy gospodarstwa rolnego od osób prywatnych, przedłożyć umowę dzierżawy zawartą z właścicielem gospodarstwa.

Szczegółowy opis usługi oraz wymagane druki do pobrania w dziale ZAŁATW SPRAWĘ / PODATKI / Zwrot podatku akcyzowego

Bezpłatne szkolenie pt. „Jak obsługiwać projekty z dotacji”

„Jeśli wkraczasz w świat dofinansowań, nie posiadasz dużego doświadczenia w realizacji projektów z dotacji, a chciałbyś tę umiejętność rozwinąć – koniecznie zgłoś się na bezpłatne szkolenie pt. „Jak obsługiwać projekty z dotacji”, które odbędzie się 15 lipca b.r.  w Chynowie.

Celem szkolenia jest pomoc przedstawicielom organizacji i grup nieformalnych aby bez obaw mogli zacząć pozyskiwać środki dotacyjne i wzmocnili umiejętności ich realizacji oraz rozliczeń. Dla uczestników szkoleń w ramach projektu, przewidziany jest też konkurs w którym 5 organizacji otrzyma 1000 zł na promocje swojej organizacji.”

Więcej „Bezpłatne szkolenie pt. „Jak obsługiwać projekty z dotacji””

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:

OGŁOSZENIE
z dnia 05.07.2017r
Wójt Gminy Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, powiat grójecki
tel.(048) 66 135 70 ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:

Więcej „II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:”

Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE
z dnia 05.07.2017r

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 80 o powierzchni 1000m2, położonej we wsi Miedzechów w gm. Jasieniec, opisanej w księdze wieczystej nr RA1G/00088917/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu.

Więcej „Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości”

Przerwa w dostawie wody

Na skutek awarii przyłącza wodociągowego w dniu 7.07.br nastąpiła nieplanowana przerwa w dostawie wody dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Topolowej, Pałacowej, Kasztanowej, Działkowej, Osiedlowej, Piwnej, Słonecznej, Ogrodowej, Jesionowej, Akacjowej i Lipowej w Jasieńcu.

Zakończenie prac dotyczących usunięcia awarii planowane jest ok. godz. 12.00 15.00. Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Awaria wody – SYTUACJA WRÓCIŁA DO NORMY

Uprzejmie informujemy, że przywrócone zostało normalne zasilanie wodociągu gminnego. Instalacja jest napełniana wodą zdatną do celów spożywczych i sanitarnych. 

Dziękujemy strażakom z OSP Jasieniec, OSP Gośniewice i OSP Boglewice za pomoc w opanowaniu naszego lokalnego kryzysu, zaś mieszkańcom za wyrozumiałość.