Aktualności

Spotkanie w ramach Konsultacji Programu współpracy na rok 2018

Przypominamy o trwających konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. W dniu 27 września 2017r. o godz. 14:00 w ramach konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w celu omówienia złożonych uwag i opracowania ostatecznej wersji projektu Programu.

Planowana przerwa w dostawie wody

Szanowni Państwo. W związku z realizowaną inwestycją wymiany głównej  magistrali wodociągowej w Jasieńcu w dniach 21 września br. (czwartek) od godz. 8.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich budynków zasilanych z SUW JASIENIEC.

Okresowe przerwy nastąpią również w dniach 22 września (piątek) oraz 25 września (poniedziałek), co podyktowane jest koniecznością wykonania robót instalacyjnymi na terenie SUW Jasieniec. Przepraszamy za związane z tym niedogodności.

Jak to dobrze być seniorem!

„Senior nic nie musi, za to wiele może” – to hasło, które najlepiej opisuje naszą jasieniecką społeczność senioralną. Dwa kluby, skupiające łacznie ok. 40 członków na bieżąco organizują sobie czas angażując się w coraz to nowe inicjatywy. W ubiegły czwartek (14.09) zakończyły się dwa duże projekty realizowane przez naszych seniorów.

Więcej „Jak to dobrze być seniorem!”

VIII sesja Rady Gminy Jasieniec

14 września br. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Jasieniec. Radni debatowali m. in. nad tematami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości gminnych, czy organizacji komunikacji na terenie gminy. Dużo czasu poświęcili tez, jak zawsze zagadnieniom związanym budżetem w wydatkami, w szczególności inwestycyjnymi. Uchwalono m. in uchwały w sprawie pomocy finansowej powiatowi chojnickiemu na rzecz remontu i odbudowy dróg zniszczonych w wyniku niedawnych nawałnic oraz w sprawie pomocy finansowej dla powiatu grójeckiego na modernizację dróg powiatowych Jasieniec – Promna i Wierzchowina – Zbrosza Duża.

Więcej „VIII sesja Rady Gminy Jasieniec”

Przypominamy o płatnościach

Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, że 15 września 2017 r upływa termin  płatności:

  • podatku od środków transportowych za II półrocze 2017 r.
  • podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za III kwartał 2017 r.
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w III kwartale 2017 r.