Aktualności

Ekonomiczne talenty z ZSP Jasieniec nagrodzone

W poniedziałek, 12 czerwca 2017r, w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie wręczono nagrody zwycięzcom etapu krajowego konkursu w Programie TalentowiSKO. W uroczystości wzięło udział około 130 gości, w tym Damian Piwowarski – reprezentant ZSP Jasieniec w towarzystwie Pani Anny Góreckiej – nauczycielki przedmiotów ekonomicznych oraz przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jasieńcu: Pana Prezesa Dariusz Dylickiego oraz Pani Anety Lutek.

Więcej „Ekonomiczne talenty z ZSP Jasieniec nagrodzone”

Petycja przedstawicieli Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew

W dniu 9 czerwca 2017 r. do Rady Gminy Jasieniec wpłynęła petycja przedstawicieli Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew w sprawie organizacji referendum dla ewentualnej opinii Wójta Gminy Jasieniec dot. lokalizacji inwestycji strategicznej ws. linii 2x400kV Kozienice-Ołtarzew:

Treść petycji – czytaj

Rozpatrzenie w/w petycji stanowiło pkt. 6 porządku obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jasieniec która odbyła się 11 lipca 2017 roku.

W wyniku rozpatrzenia w/w petycji Rada Gminy Jasieniec podjęła następującą uchwałę:

Treść uchwały – czytaj

ZZO Warka informuje …

Uwaga rolnicy i sadownicy!!!

W Systemie Komunikatów Sadowniczych ukazały się kolejne zalecenia:

SKS XII 2017-06-09 – pobierz

50 lat w kapłaństwie ks. prałata Czesława Sadłowskiego

Fot. Ks. prałat Czesław Sadłowski.4 czerwca br. parafia pw. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej przeżywała jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich jej inicjatora, twórcy i budowniczego tamtejszego kościoła ks. prałata Czesława Sadłowskiego. W uroczystej mszy świętej odprawionej przez dostojnego Jubilata wzięli udział przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, władz powiatu grójeckiego oraz gmin Jasieniec, Promna i Goszczyn, księża dziekani dekanatów grójeckiego i wareckiego oraz proboszczowie i wikariusze parafii sąsiadujących ze Zbroszą Duszą, rodzina i przyjaciele ks. prałata, przedstawiciele wojska, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu parafii, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu parafii, przedstawiciele organizacji i instytucji, którym bliska jest postać ks. Czesława, a przede wszystkim bliskie sercu dostojnego Jubilata dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej, które po mszy świętej przedstawiły wzruszający montaż słowno-muzyczny, dziękując tym samym Bogu za postać swojego Patrona.

Więcej „50 lat w kapłaństwie ks. prałata Czesława Sadłowskiego”