Pożegnanie maturzystów ZSP w Jasieńcu

28 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im W. Witosa w Jasieńcu. Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły uświetnili swoją obecnością Starosta Powiatu Grójeckiego p, Marek Ścisłowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Barbara Kowalska, Wójt Gminy Jasieniec p. Marek Pietrzak, Sekretarz Gminy Jasieniec p. Tomasz Podhorecki, Radny Powiatowy p. Zygmunt Merski oraz Dyrektor Biura Karier Warszawskiej Szkoły Reklamy p. Krzysztof Woźniak.


W tak ważnym wydarzeniu uczestniczyli również rodzice abiturientów, którym dyrekcja i wychowawcy wręczyli podziękowania za zaangażowanie w życie szkoły i pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych. Świadectwa ukończenia szkoły wręczył uczniom Starosta Powiatu Grójeckiego, natomiast dyrekcja nagrodziła dyplomami i nagrodami rzeczowymi uczniów wyróżniających się, którzy w okresie pobierania nauk szczególnie wyróżnili się wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi, udziałem w zawodach sportowych, strzeleckich, działalnością charytatywną i godnym reprezentowaniem szkoły w uroczystościach na szczeblu gminnym i powiatowym. Najwyższą średnią ocen
mogli pochwalić się: Michał Gniewosz, Justyna Gowin, Ewelina Cieślak, Roksana Brzezińska, Kamil Grochowski i Maciej Kostaniak. Wychowawcy klas maturalnych zgodnie twierdzą, że w tym roku mieli niezwykle trudne zadanie, bowiem ich uczniowie w latach 2013-2017 byli wyjątkowo aktywni pod względem edukacji, działań społecznych, profilaktycznych, sportowych i artystycznych. Wykazywali się ogromnym zaangażowaniem w działania na rzecz szkoły, społeczności lokalnej oraz instytucji, z którymi szkoła współpracuje.

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły przebiegało w patetycznym nastroju. Gratulacje, życzenia, podziękowania i sentymentalne wspomnienia stanowiły jedynie tło do prawdziwych emocji maturzystów, dyrekcji i nauczycieli, którzy zdają sobie sprawę, że tego dnia skończyła się młodzieńcza beztroska, a zaczyna się prawdziwe życie – pełne wyborów, decyzji i odpowiedzialności. Niemniej jednak duma i optymizm malowały się na twarzach tak uczniów, jak rodziców i grona pedagogicznego.

Pozostaje nam w tym miejscu pogratulować abiturientom i życzyć powodzenia na maturze i dobrego startu w przyszłość, a jednocześnie powtórzyć na wychowawcami klas maturalnych:

„Drodzy maturzyści!
Pamiętajcie, że będziemy Was miło wspominać, mimo, że jak sami powiedzieliście – nie zawsze były powody do radości – bo stanowiliście ważną część naszego życia. Jesteśmy pewni, że sobie poradzicie w dorosłym życiu, odniesiecie sukces i zrealizujecie marzenia. Będziemy śledzić Wasze losy, już cieszymy się z Waszych sukcesów i wierzymy w Wasze powodzenie”.