Przywrócenie zasilania wodociągu.

Zgodnie z informacją przekazaną przez PGE usunięte zostały usterki na liniach zasilających stacje uzdatniania wody. Obecnie wodociąg gminny pracuje już w pełną wydajnością.

Informujemy jednocześnie, że w dniu 10 sierpnia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu wydał „Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia” pochodzącej z SUW Jasieniec – pobierz treść opinii.