Rada Gminy

Rada Gminy Jasieniec to główny organ samorządu terytorialnego w naszej gminie. Stanowi ona władzę prawodawczą, tzn. uchwalającą prawo miejscowe, a jednocześnie jest organem kontrolnym w stosunku do działań władzy wykonawczej, czyli Wójta Gminy Jasieniec. W skład naszej Rady wchodzi 15 członków. To oni przez najbliższe cztery lata będą stanowić prawo, decydować o budżecie oraz inwestycjach. Na ich barkach spoczywają decyzje o kolejnych etapach rozwoju naszej gminy. Poznajmy więc te osoby.

 

Grzegorz Osiński Przewodniczący Rady Gminy

Marta Cytryńska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Walendziak Przewodniczący Komisji Budżetowej

Marek Strzelczyk Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gminy

Mariusz Zalewski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska

Walid Tennou Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

Sławomir Łapot Zastępca Przewodniczącego Rady Gmin, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury