Struktura organizacyjna

URZĄD GMINY JASIENIEC
ul. Warecka 42 05 – 604 Jasieniec, tel. 48 661 35 70, fax 048 661 35 81
www.jasieniec.pl e-mail: jasieniec@jasieniec.pl
czynny: pn – pt w godzinach 7.30 – 15.30

WÓJT GMINY JASIENIEC
Marek Pietrzak
pok. nr 13 – wejście przez sekretariat

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Krawczyk
pok. nr 21, tel. wew. 105

SEKRETARZ GMINY
Tomasz Podhorecki
pok. nr 15 – wejście przez sekretariat

REFERAT  FINANSOWY

Elżbieta Sulik – Inspektor ds. wymiaru  podatków, pok. 11a, I piętro, tel. wew. 108
Magdalena Szulczyk – Inspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli wewnętrznej, pok.11a, I piętro, tel. wew. 108

Aneta Kwiatkowska – Zastępca Skarbnika Gminy, pok. nr 10, I piętro, tel. wew. 107
Wiesława Woźniak – Inspektor ds. płac i rozliczeń z ZUS i US, pok. nr 10, I piętro, tel. wew. 107
Anna Szymczak-Porada –  Inspektor ds. księgowości , pok. 10, I piętro, tel. wew. 107
Małgorzata Bogusz – Inspektor ds. księgowości , pok. 10, I piętro (URLOP)

Anna Bojarska – Główny Księgowy Jednostek Podległych , pok. nr 4, parter, tel. wew. 119
Agnieszka Rutkowska – Referent ds. księgowości, pok. nr 4, parter, tel. wew. 119

Dorota Zaręba – Inspektor ds. rozrachunków jednostek podległych, budynek Przedszkola „Bajkowy Świat”, tel. 48 661 33 01

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Agnieszka Skarżyńska – Kierownik Referatu, pok. nr 7, parter, tel. wew. 111

Maciej Sobczak – Inspektor ds. rozwoju rolnictwa, pok. nr 9, parter, tel. wew. 112

Zbigniew Biniszewski – Główny Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej, pok. nr 6, parter, tel. wew. 113
Krystyna Gabrysiak – Inspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej, pok. nr 6, parter, tel. wew. 113

REFERAT ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY

Teresa Rzeczkowska – Inspektor ds. obsługi rady, kadr urzędu gminy, pok. nr 14 – sekretariat, I piętro, tel. wew. 102
Justyna Bojemska – Pomoc administracyjna, pok. nr 14 – sekretariat, I piętro (URLOP)
Monika Łukasiak – Pomoc administracyjna – sekretariat, I piętro, tel. wew. 102

Aneta Kostaniak – Inspektor ds. oświaty, ochrony zdrowia i promocji, pok. nr 5, parter, tel. wew. 119

Mariusz Bednarski –  Inspektor ds. obsługi teleinformatycznej, pok. nr 12, I piętro, tel. wew. 110

Jan Orłowski – Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i OSP, pok. nr 18, I piętro, tel. wew. 116

Edyta Sieradzka – obsługa Urzędu
Anna Purgat – opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół
Agnieszka Stańczyk – opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół

REFERAT ROZWOJU I POLITYKI INFORMACYJNEJ

Ida Mroczek-Lep – Kierownik Referatu – Administrator Bezpieczeństwa Informacji, pok. nr 20, I piętro, tel. wew. 106

Bogusława Piorun – Inspektor ds. mienia gminnego i zagospodarowania przestrzennego, pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 109
Mirosław Sotek  – Inspektor ds. budownictwa, drogownictwa i inwestycji gminnych, pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 109
Edyta Padewska – Pomoc administracyjna, pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 109

Marcin Górski – Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pok. nr 12, I piętro, tel. wew. 110

URZĄD STANU CYWILNEGO i REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Alicja Petrykowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, pok. nr 8, parter, tel. wew. 114
Anna Szymczak-Porada – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ds. ewidencji ludności, pok. nr 8, parter, tel. wew. 114

REFERAT TECHNICZNY

Zygmunt Stanisław Merski – Kierownik Referatu, pok. nr 9, parter, tel. wew. 112

Magdalena Rasała – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i wodno-ściekowej pok. nr 9, parter, tel. wew. 112

Zdzisław Maciocha – obsługa techniczna
Andrzej Woźniak – obsługa techniczna
Adam Sobociński – obsługa techniczna
Jan Żurawski – obsługa techniczna

Zenon Lipiński – obsługa gospodarcza Urzędu
Adam Sosnowski – obsługa gospodarcza Urzędu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – pok nr 1, parter, tel. 48 661 33 37

Joanna Tuszyńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Spocińska-Kowalczyk – Pracownik socjalny
Edyta Jackowska – Pracownik socjalny
Barbara Dąbrowska – Pracownik socjalny
Aneta Woźniak – Inspektor
Izabela Firlik – Inspektor