Struktura organizacyjna

URZĄD GMINY JASIENIEC
ul. Warecka 42 05 – 604 Jasieniec, tel. 48 6613570, fax 048 6613581
www.jasieniec.pl e-mail: jasieniec@jasieniec.pl
czynny: pn – pt w godzinach 7.30 – 15.30

WÓJT GMINY JASIENIEC
Marek Pietrzak
pok. nr 13 – wejście przez sekretariat

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Krawczyk
pok. nr 21

SEKRETARZ GMINY
Tomasz Podhorecki
pok. nr 15 – wejście przez sekretariat

REFERAT  FINANSOWY

Elżbieta Sulik – Inspektor ds. wymiaru  podatków, pok. 11a, I piętro
Magdalena Szulczyk – Inspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli wewnętrznej, pok.11a, I piętro

Aneta Kwiatkowska – Zastępca Skarbnika Gminy, pok. nr 10, I piętro
Wiesława Woźniak – Inspektor ds. płac i rozliczeń z ZUS i US, pok. nr 10, I piętro
Renata Piechota-Kozdryk – Inspektor ds. księgowości , pok. 10, I piętro
Małgorzata Bogusz – Inspektor ds. księgowości , pok. 10, I piętro (URLOP)
Jadwiga Oliszewska – Pomoc administracyjna , pok. nr 10, I piętro

Małgorzata Szymborska – Główny Księgowy Jednostek Podległych, pok. nr 5, parter

Anna Bojarska – Inspektor ds. sprawozdawczości i VAT, pok. nr 4, parter
Agnieszka Rutkowska – Podinspektor ds. księgowości, pok. nr 4, parter

Dorota Zaręba – Inspektor ds. rozrachunków jednostek podległych, budynek Przedszkola „Bajkowy Świat”

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Agnieszka Skarżyńska – Kierownik Referatu, pok. nr 7, parter

Maciej Sobczak – Inspektor ds. rozwoju rolnictwa, pok. nr 9, parter

Zbigniew Biniszewski – Główny Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej, pok. nr 6, parter
Magdalena Rasała – Inspektor ds. rozliczeń gospodarki wodno-ściekowej i windykacji należności, pok. nr 6, parter
Krystyna Gabrysiak – Inspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej, pok. nr 6, parter (URLOP)

REFERAT ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNY

Teresa Rzeczkowska – Inspektor ds. obsługi rady, kadr urzędu gminy, pok. nr 14 – sekretariat, I piętro
Justyna Bojemska – Pomoc administracyjna, pok. nr 14 – sekretariat, I piętro (URLOP)
Monika Łukasiak – Pomoc administracyjna – sekretariat, I piętro

Aneta Kostaniak – Inspektor ds. oświaty, ochrony zdrowia i promocji, pok. nr 5, parter

Mariusz Bednarski –  Inspektor ds. obsługi teleinformatycznej, pok. nr 12, I piętro

Jan Orłowski – Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i OSP, pok. nr 18, I piętro

Edyta Sieradzka – Obsługa Urzędu
Anna Purgat – Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół
Agnieszka Stańczyk – Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół

REFERAT ROZWOJU I POLITYKI INFORMACYJNEJ

Ida Mroczek-Lep – Kierownik Referatu – Administrator Bezpieczeństwa Informacji, pok. nr 20, I piętro

Bogusława Piorun – Inspektor ds. mienia gminnego i zagospodarowania przestrzennego, pok. nr 11, I piętro
Mirosław Sotek  – Inspektor ds. budownictwa, drogownictwa i inwestycji gminnych, pok. nr 11, I piętro
Edyta Padewska – Pomoc administracyjna, pok. nr 11, I piętro

Marcin Górski – Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pok. nr 12, I piętro

URZĄD STANU CYWILNEGO i REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Alicja Petrykowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, pok. nr 8, parter
Anna Szymczak – Porada – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ds. ewidencji ludności, pok. nr 8, parter

REFERAT TECHNICZNY

Zygmunt Stanisław Merski – Kierownik Referatu, pok. nr 9, parter

Zdzisław Maciocha – obsługa techniczna
Roman Wdowiak – obsługa techniczna
Andrzej Woźniak – obsługa techniczna
Adam Sobociński – obsługa techniczna
Jan Żurawski – obsługa techniczna

Zenon Lipiński – obsługa gospodarcza Urzędu
Adam Sosnowski – obsługa gospodarcza Urzędu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – pok nr 1, parter

Joanna Tuszyńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Spocińska – Kowalczyk – Pracownik socjalny
Edyta Jackowska – Pracownik socjalny
Barbara Dąbrowska – Pracownik socjalny
Aneta Woźniak – Samodzielny referent
Izabela Firlik – Samodzielny referent

Spis telefonów wewnętrznych:

101 – Wójt Gminy

102 / 103 – Sekretariat

104 – Sekretarz Gminy

105 – Skarbnik Gminy

106 – Decyzje Środowiskowe, Zabytki

107 – Księgowość

108 – Podatki

109 – Inwestycje, Zagospodarowanie Przestrzenne

110 – Informatyka, Fundusze Zewnętrzne

111 – Ochrona Środowiska, Działalność Gospodarcza

112 – Doradztwo Rolnicze, Sprawy Techniczne

113 – Gospodarka Wodno-Ściekowa, Gospodarka Komunalna

114 – USC, Ewidencja Ludności

116 – Obrona Cywilna

119 – Oświata, Rozliczenia Oświaty