UWAGA! NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW

Dnia 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Przepis ten po raz kolejny zmienia zasady wycinki drzew.W chwili obecnej nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na wycięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm, przekracza w/w obwody, właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia dokonane będą oględziny, po których w terminie 14 dni może zostać wniesiony sprzeciw. Osoba fizyczna na usunięcie drzewa ma 6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej) i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew obowiązuje nadal dla drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej).