Wojewoda Mazowiecki zawiadamia …

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 7. 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że w dniu 20.09.2017 r. została wydana decyzja Nr 1.35/R/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Kraska w miejscowości Wola Boglewska w km 7+849 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.

Zobacz pełną treść obwieszczenia