Wystartowało „Działaj Lokalnie 2017”

15 maja br. na wareckim rynku w miejscu nazwanym „Skrzynka kontaktowa” odbyła się inauguracja tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie”. Program grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest na naszym terenie przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A. we współpracy z lokalnymi samorządami i partnerami ze świata biznesu. Każdego roku biorą w nim udział organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z gmin: Jasieniec, Warka, Grójec, Chynów i Goszczyn. Nie inaczej było i w tym roku. Pula ponad 81 tysięcy złotych została rozdzielona pomiędzy 20 projektów, wśród których 4 to inicjatywy mieszkańców z terenu gminy Jasieniec:

3500 zł otrzymali Grupa Inicjatywna z Miedzechowa na zadanie „Miedzechów integruje, nowe pokolenie wychowuje”. Ma ona na celu integrację mieszkańców wsi Miedzechów i Nowy Miedzechów – zarówno dzieci, jak i dorosłych – poprzez stworzenie miejsca do rozwoju aktywności fizycznej, jakim jest boisko oraz strefy wypoczynku. W nowopowstałej przestrzeni odbędzie się cykl spotkań z piłka, mecze międzypokoleniowe oraz piknik rodzinny.

3000 zł to kwota, którą rozdysponuje Powiatowy Klub Uśmiechniętego Seniora PoKUSa na realizację projektu „Senioralna kawiarenka w zaczarowanym świecie marzeń”. Seniorzy zamierzają stworzyć miejsce do rozwoju nietuzinkowych paski i zainteresowań oraz integracji międzypokoleniowej dla całej społeczności lokalnej Jasieńca. W ramach realizacji projektu powstać ma kawiarenka z okrągłymi stolikami, a w niej warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, spotkania z grami planszowymi, konkursy literackie.

2500 zł przypadło w udziale mieszkańcom wsi Boglewice, którzy zaproponowali działanie zatytułowane „Aktywne społeczeństwo”. Jego celem jest integracja mieszkańców Boglewic – dzieci, młodzieży, osób starszych – na rzecz powstania świetlicy wiejskiej.W ramach projektu odbędą się cykliczne dyskusyjne spotkania filmowe oraz rozgrywki gier planszowych. W ramach podsumowania sołectwo zorganizuje piknik rodzinny.

Również 2500 zł otrzymał Klub Seniora „Złota Jesień” z Jasieńca, którego inicjatywa „Seniorzy zdrowo i sportowo” polegać ma na propagowaniu zdrowego trybu życia wśród osób starszych. Seniorzy planują zorganizować warsztaty zdrowego żywienia oraz zajęcia ruchowe z profesjonalnymi instruktorami, m. in.: gimnastyka, nordic walking i basen.

Wszystkim nagrodzonym życzymy powodzenia w realizacji ich zamierzeń i z niecierpliwością czekamy na pierwsze efekty.

Certyfikaty autorom zwycięskich projektów, w imieniu Wójta Gminy Jasieniec wręczyła Pani Ida Mroczek-Lep – Kierownik Referatu Rozwoju i Polityki Informacyjnej w Urzędzie Gminy Jasieniec.