Aktualności

Aktywne Gośniewice działają lokalnie

W niedzielne popołudnie 16.09.br. na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gośniewicach odbył się piknik rodzinny kończący tegoroczny projekt realizowany w ramach programu Działaj Lokalnie. Inicjatorem i realizatorem projektu jest nieformalna grupa inicjatywna Aktywne Gośniewice, złożona z mieszkańców wsi, którzy z początkiem tego roku zainicjowali działania wokół zorganizowania na terenie OSP Gośniewice placu zabaw dla dzieci. Na realizację inicjatywy pozyskali środki z programu Działaj Lokalnie, realizowanego na naszym terenie przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Więcej “Aktywne Gośniewice działają lokalnie”

Drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019

Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2018r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Warecka 42.

Podczas spotkania przedstawię założenia Programu i praktyczne przykłady znaczenia jego zapisów we współpracy Gminy Jasieniec ze stowarzyszeniami. Podzielimy się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasową współpracą oraz pomysłami na kierunek jej rozwoju.

Zapraszam serdecznie do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu współpracy.

Marcin Górski
Inspektor ds. informatyki
i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pomoc klęskowa dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej – 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw. Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018 r.  W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy … więcej szczegółów na stronach ARiMR (www.arimr.gov.pl)

Złote Gody w Gminie Jasieniec

14 września br. trzynaście par małżeńskich zamieszkujących na terenie Gminy Jasieniec świętowało złoty jubileusz 50-ciu wspólnie przeżytych lat. Wśród jubilatów znaleźli się również Państwo Irena i Franciszek świętujący niedawno 70 rocznicę pożycia małżeńskiego. Dostojni małżonkowie i ich goście odnowili przysięgę małżeńską podczas mszy świętej w kościele pw. Zesłania Dycha Świętego, a następnie udali się do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu na symboliczna lampkę szampana i “weselny” tort.
Więcej “Złote Gody w Gminie Jasieniec”

40 lat Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej

W dniu 9 września 2018 r. w miejscowości Zbrosza Duża odbyły się uroczystości upamiętniające 40 rocznicę utworzenia Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej. Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczyli ks. Prałat Czesław Sadłowski, Wójt Gminy Jasieniec Pan Marek Pietrzak oraz sołtys wsi Zbrosza Duża Pani Renata Paździerska na uroczystościach zjawili się przedstawiciele najwyższych władz państwowych: Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, Ministra Spraw Wewnętrznych, samorządu województwa mazowieckiego, powiatu grójeckiego i białobrzeskiego, samorządów gminnych i mieszkańcy. Gośćmi specjalnymi uroczystości były osoby, które przed 40 laty położyły podwaliny funkcjonowania ruchu chłopskiego – inicjatorzy powstania Komitetów i dziennikarze Radia Wolna Europa.

Więcej “40 lat Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej”