Aktualności

Uwaga przedsiębiorcy – zmiany w CEIDG

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Więcej “Uwaga przedsiębiorcy – zmiany w CEIDG”

Ważna informacja dla rolników

logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaMinister Rolnictwa wydłużył termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 

Komisja Europejska opublikowała 14 maja, rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca br. Z upoważnienia tego skorzystało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużając tym samym termin składania eWniosków o miesiąc.

Osobom, które wciąż nie złożyły wniosku o dopłaty przypominamy, że można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus i zapraszamy do Urzędu Gminy Jasieniec (pok. nr 3), gdzie  uzyskacie wszelką niezbędną pomoc w tym zakresie.

źródło: ARiMR

Wymiana źródeł ciepła – kolejny etap

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z wynikiem pozytywnym zakończyliśmy weryfikację deklaracji udziału w projekcie wymiany źródeł ciepła zgodnie z konkursu ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP. Dane ze złożonych przez Państwa ankiet pozwalają nam przejść do kolejnego etapu przygotowań, w których opracujemy dokumentację niezbędną do naszego startu w konkursie. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania jest świadectwo energetyczne budynku. Każdy zdeklarowany uczestnik projektu winien niezwłocznie dostarczyć taki dokument do Urzędu Gminy Jasieniec.

Więcej “Wymiana źródeł ciepła – kolejny etap”

Pomoc przy zbiorach – KRUS infomuje

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi: Więcej “Pomoc przy zbiorach – KRUS infomuje”