80 urodziny ks. Czesława Sadłowskiego

Dostojny Jubilacie, życzymy Ci wielu lat w zdrowiu, obfitości łask bożych i samych radosnych chwil.
Ciesz się miłością i przyjaźnią wszystkich, których spotykasz na swej drodze.

5 grudnia 1938 r. w niewielkiej wsi Malinówka na Suwalszczyźnie urodził się ks. Prałat Czesław Sadłowski. Postać nietuzinkowa, charyzmatyczna – bohater naszych czasów. Nie tak dawno, 9 września br. obchodziliśmy 40 rocznicę powstania na ziemi grójeckiej Komitetu Samoobrony Chłopskiej, którego inicjatorem, twórcą i duchowym przewodnikiem był ks. Czesław. Dziś – 5 grudnia obchodzimy kolejną uroczystość – 80 rocznicę urodzin tego skromnego, ale wielkiego człowieka, którego życie i działalność nierozerwalnie splata się z dziejami Polski, powiatu grójeckiego i naszej gminy. To za jego sprawą w Zbroszy Dużej powstała parafia i mimo sprzeciwu ówczesnych władz, wybudowano kościół. Współpracując z opozycją antykomunistyczną piętnował ówczesne metody represji ze strony władz, wydawał i kolportował niezależne pisma, zainicjował działalność Uniwersytetu Ludowego, biblioteki, klubu sportowego, a przez kolejne lata swoją inicjatywę zaszczepiał w kolejne pokolenia parafian, stając się ukochanym sąsiadem, duszpasterzem i patronem Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbroszy Dużej.
To właśnie społeczność szkolna w dniu 30 listopada br. zorganizowała swojemu najlepszemu przyjacielowi niezapomniane urodziny. Była msza św., w której uczestniczyli Wójt Gminy Jasieniec Pani Marta Cytryńska, uczniowie, nauczyciele, rodzice i parafianie. Po mszy wszyscy udali się do szkoły. Tam uczniowie przygotowali dla swojego Patrona prezenty – piosenki, tańce, wiersze, drobne upominki oraz kwiaty. Słodkim uzupełnieniem spotkania był 15- to kilogramowy „strzelający tort”, którym osobiście częstował Patron.

Przypominamy również filmy, które opowiadają o życiu i dziele ks. Czesława: