Aktualności

Transmisja wideo Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”

Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji (o godz. 9.00) w oknie poniżej:

Administratorem przetwarzanych w ramach monitoringu danych jest Gmina Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, w imieniu której działa Wójt Gminy Jasieniec.

Pełna klauzula informacyjna na temat ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych przy pomocy urządzeń do nagrywania i transmisji danych dostępna jest tutaj.

Ważna informacja dotyczaca obowiązku składania deklaracji PIT-11 przez rolników zatrudniających obywateli Ukrainy

W dniu 19 stycznia br. podczas Konferencji Truskawkowej w Jasieńcu, przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Grójcu jednoznacznie określili tryb i sposób postępowania rolników, którzy zatrudniali cudzoziemców do pomocy przy zbiorach. Posłużyli się oni wykładnią Ministerstwa Finansów, w której mówi się, ze deklaracji PIT-11 nie składa się za obcokrajowca, który jest rezydentem podatkowym swojego kraju, tj. np. Ukrainy. O rezydencji podatkowej mówimy wówczas, gdy w danym kraju pozostaje tzw. centrum interesów osobistych osoby fizycznej lub osoba ta pozostaje w nim dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym. Aby jednak mieć pewność, czy obcokrajowiec spełnia któreś z tych kryteriów, powinien on przedstawić rolnikowi certyfikat rezydencji podatkowej.

Dziś, ze względu na brak kontaktu z większością zatrudnianych cudzoziemców oraz ograniczony czas, rolnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji PIT-11 za pomocników przy zbiorach. Deklaracje te należy składać do końca stycznia br. wyłącznie w formie elektronicznej.

Wójt Gminy Jasieniec chcąc pomóc rolnikom z naszej gminy zaprasza wszystkich zainteresowanych do bezpłatnych konsultacji w tej sprawie. Więcej “Ważna informacja dotyczaca obowiązku składania deklaracji PIT-11 przez rolników zatrudniających obywateli Ukrainy”

Konferencja Truskawkowa – edycja 2019

W dniu 19 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu odbyła się doroczna Konferencja Truskawkowa, której współorganizatorami byli:  AGROSIMEX Sp. z o.o., Gmina Jasieniec, Związek Sadowników RP Oddział Jasieniec, Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem producentów tych niezwykle popularnych owoców, zarówno z terenu gminy Jasieniec jak i gmin ościennych. Więcej “Konferencja Truskawkowa – edycja 2019”

Zmiana organizacji ruchu na ul. Edukacyjnej w Jasieńcu

Uwaga! Od soboty obowiązuje nowa organizacja ruchu na ul. Edukacyjnej. Wyjeżdżając spod szkoły w kierunku ul. Wareckiej od połowy ul. Edukacyjnej pojedziemy już tylko jednym pasem. Drugi zarezerwowany jest dla jadących z naprzeciwka. To wstęp do nowej inwestycji, która już niedługo ma być tu realizowana.

Pojawiło się też długo oczekiwane przejście dla pieszych.