Aktualności

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” i ZSP Jasieniec wśród najlepszych

W piątek 12 października 2018 r. w Radomiu odbyła się  uroczystość wręczenia dyplomów za wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz uzyskanie największej liczby punktów w procesie rekrutacji do projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.  W zaszczytnym gronie 15 najzdolniejszych w regionie radomskim znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu – Karol Kotyński i Jakub Nankiewicz. Więcej “„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” i ZSP Jasieniec wśród najlepszych”

Rajd Niepodległości w Zbroszy Dużej

11 października 2018 roku 31 uczniów z klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbroszy Dużej wzięło udział w Rajdzie Niepodległości. Uczestnicy po opieką p. Elżbiety Pietrzak, p. Doroty Woźniak, p. Rafała Lenarta, przejechali rowerami liczącą około 33 km trasę ze Zbroszy Dużej do Boglewic, a następnie do Gołębiowa.

W Boglewicach , w kościele parafialnym, uczniowie poznali sylwetkę Stanisława Mikołajczyka, który w 1940 roku został zamordowany w Katyniu. Następnie udali się na teren Miejsca Pamięci Narodowej w Gołębiowie, gdzie uczestnicy dowiedzieli się o tragicznej historii powstańców zaatakowanych w nocy z 17 na 18 maja 1863 r. przez oddziały carskie. Chwila zadumy i powiązanie historii Polski ze współczesnością bardziej przybliżyło uczniom istotę obchodów Roku Niepodległej.

Więcej “Rajd Niepodległości w Zbroszy Dużej”

Zasady agitacji wyborczej na terenie gminy

Zgodnie z art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego “Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia”.

Wobec powyższego informujemy, że Wójt Gminy Jasieniec nie wyraża zgody na umieszczanie plakatów i banerów wyborczych na przystankach autobusowych oraz w/na budynkach i na ogrodzeniach obiektów należących do Gminy Jasieniec. Pełnomocników komitetów wyborczych zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia materiałów wyborczych umieszczonych bez zgody właściciela/zarządcy nieruchomości.

Klub Senior+ otworzył swoje podwoje

W niedzielne popołudnie 7 października 2018 r. zainaugurowano działalność jasienieckiego Klubu Senior+. Do budynku zajmowanego niegdyś przez OSP Jasieniec przybyli seniorzy zrzeszeni w Klubie Złota Jesień i Stowarzyszeniu PoKUSa, a także ich goście z pozostałych 21 klubów seniora z terenu powiatu grójeckiego, aby wspólnie świętować otwarcie nowej siedziby. W uroczystościach wzięli również udział księża z parafii św. Rocha w Jasieńcu, przedstawicielka Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Pani Dorota Lenarczyk, Sekretarz Gminy Pan Tomasz Podhorecki, Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Krawczyk, pracownicy Urzędu Gminy Jasieniec zaangażowani we współpracę z organizacjami pozarządowymi Pani Ida Mroczek-Lep i Pan Marcin Górski oraz koordynatorka jasienieckiej świetlicy wiejskiej Pani Justyna Przybylska, która dotychczas gościła seniorów w salach Świetlicowa.

Więcej “Klub Senior+ otworzył swoje podwoje”

Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych”

W dniu 5 października 2018r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbroszy Dużej z siedzibą 05-604 Jasieniec, Zbrosza Duża 36.  Działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Jasieniec uznając celowość realizacji tego zadania, planuje zlecić jego realizację OSP w Zbroszy Dużej. Więcej “Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych””