Aktualności

III sesja Rady Gminy Jasieniec

21 lutego 2019 r. odbyła się III sesja Rady Gminy Jasieniec. Podczas sesji ślubowanie złożył nowo wybrany radny z okręgu nr 4 – Warpęsy Pan Sylwester Michowski, który uzyskał mandat radnego w wyborach uzupełniających 10 kwietnia 2019 r. Gratulujemy serdecznie Panu radnemu, życzymy powodzenia w nowej roli i realizacji wszystkich planów, jakie wiąże z członkostwem w Radzie.
W trakcie obrad Pani Wójt zaprezentowała m. in. sprawozdanie Międzygminnego Związku pod nazwą Natura z gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Jasieniec w 2018 r. Odniosła się również do trybu naliczania opłat wg nowych stawek mówiąc, że każdy z właścicieli nieruchomości już wkrótce otrzyma listownie szczegółową informację na temat wysokości opłat w tym roku oraz wysokości dopłaty, jaka przysługuje Związkowi Natura za rok 2018. Więcej “III sesja Rady Gminy Jasieniec”

Informacja

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny Piknik Rodzinny “Spotkajmy się nad stawami w Jasieńcu” zorganizujemy we współpracy z agencją artystyczną

BROWAR KULTURY
Bogdan Palak
ul. Wieniecka 42/16
87-800 Włocławek

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Stanu Cywilnego

W związku w z pracami wdrażającymi nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną uprzejmie informujemy,
że w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) wnioski o wydanie dowodu osobistego będzie można składać do godz. 11.30.

Jednocześnie informujemy, że w tym samym dniu od godz. 12.00 nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym również wydania gotowych dowodów osobistych. Za utrudnienia przepraszamy.

Zatrudnianie cudzoziemców w rolnictwie

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2018 roku zmianami w legalizacji zatrudniania cudzoziemców w gospodarstwach rolnych i koniecznością poprawnego przygotowania niezbędnych dokumentów w Urzędzie Gminy Jasieniec w pok. nr 3 od 4 marca 2019 roku będzie uruchomiony punkt konsultacyjny.

Zainteresowani producenci z terenu gminy Jasieniec mogą uzyskać informacje odnośnie procedury legalizacji, wymaganych dokumentów, a także pomoc w zakresie przykładowego ich wypełnienia.

Pomoc de minimis w rolnictwie

UWAGA ROLNICY!!! Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że wyczerpuje się krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji nr 1408/2013.

Dalsze udzielanie pomocy w formie de minimis możliwe będzie po zwiększeniu limitu dla Polski w rozporządzeniu Komisji zmieniającym rozporządzenie nr 1408/2013.

Rekrutacja do klas I i grup przedszkolnych

1 marca br. rusza rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Jasieńcu i w Zbroszy Dużej oraz do grup przedszkolnych w Przedszkolu “Bajkowy Świat” w Jasieńcu. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdziecie Państwo w Zarządzeniu Nr 8.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.