Przypominamy o obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym – osoby, które takiego zgłoszenia nie dokonały proszone są o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy Jasieniec w terminie do 31 grudnia 2018 r. 

Więcej na ten temat w menu Załatw sprawę / Gospodarka komunalna

III sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023

7 grudnia br. odbyła się III sesja Rady Gminy. Radni obradowali m. in. nad przyszłorocznymi podatkami. Niemal jednogłośnie ustalone zostały stawki zaproponowane w projektach uchwał zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej – gotowe uchwały wraz z protokołem sesji opublikujemy już wkrótce. Największe jednak zainteresowanie wzbudził temat, który elektryzuje naszą społeczność od kilku dni. Oczywiście mowa tu o stawkach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Więcej “III sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023”

Uwaga! Awaria sieci wodociągowej

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła awaria sieci wodociągowej w Części miejscowości Czachów.
Prace naprawcze potrwają ok. 3 godzin.

Bardzo przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Stanowisko Wójta Gminy Jasieniec w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jasieniec

17 grudnia br. wejdzie w życie Uchwała Nr I/7/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 11748) zwiększająca stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin – uczestników Związku. Stawki te wzrosną odpowiednio z 10 zł na 21 zł dla odpadów segregowanych oraz z 15 zł na 32 zł dla odpadów niesegregowanych i zgodnie z przepisami prawa będą obowiązywały już w miesiącu grudniu.

Więcej “Stanowisko Wójta Gminy Jasieniec w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych”

Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych”

W dniu 5 października 2018r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbroszy Dużej z siedzibą 05-604 Jasieniec, Zbrosza Duża 36.  Działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Jasieniec uznając celowość realizacji tego zadania, planuje zlecić jego realizację OSP w Zbroszy Dużej. Więcej “Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych””

Drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019

Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2018r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Warecka 42.

Podczas spotkania przedstawię założenia Programu i praktyczne przykłady znaczenia jego zapisów we współpracy Gminy Jasieniec ze stowarzyszeniami. Podzielimy się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasową współpracą oraz pomysłami na kierunek jej rozwoju.

Zapraszam serdecznie do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu współpracy.

Marcin Górski
Inspektor ds. informatyki
i współpracy z organizacjami pozarządowymi