Wymiana źródeł ciepła – kolejny etap

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z wynikiem pozytywnym zakończyliśmy weryfikację deklaracji udziału w projekcie wymiany źródeł ciepła zgodnie z konkursu ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP. Dane ze złożonych przez Państwa ankiet pozwalają nam przejść do kolejnego etapu przygotowań, w których opracujemy dokumentację niezbędną do naszego startu w konkursie. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania jest świadectwo energetyczne budynku. Każdy zdeklarowany uczestnik projektu winien niezwłocznie dostarczyć taki dokument do Urzędu Gminy Jasieniec.

Więcej “Wymiana źródeł ciepła – kolejny etap”

Taryfy na wodę i ścieki bez zmian

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do dnia 9 czerwca 2018 r. lub do dnia zatwierdzenia przez organ regulacyjny, którym jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, nowych taryf za doprowadzanie wody i odbiór ścieków, zachowują moc taryfy dotychczas obowiązujące.

Fundusze na aktywizację sołectw przyznane

Miło nam poinformować, że nasze wnioski złożone w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2018 przeszły pozytywnie ocenę i zakwalifikowały się do dofinansowania. Po 20 tys. zł z otrzymają sołectwa Warpęsy i Jasieniec na projekty, które zaplanowały. W ramach aktywizacji sołectwa Warpęsy zakupiony zostanie namiot biesiadny z 12 zestawami ławostołów, natomiast Jasieniec zaplanował doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej OSP Jasieniec w instrumenty i pulpity nutowe, świetlicy wiejskiej w materace i równoważnię, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w tarcze do ćwiczeń, a także zakup mikrofonów, stolików i krzeseł konferencyjnych.

Więcej “Fundusze na aktywizację sołectw przyznane”

Wizytująca Akademia Sztuk w Boglewicach

Drodzy Rodzice!

Uczniowie pięciu szkół z gmin: Jasieniec, Warka oraz Grójec, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Wizytująca Akademia Sztuk w Boglewicach” organizowanego przez Fundację Artis Causae.
Już w poniedziałek 26 marca, przedstawicielka Fundacji poprowadzi spotkanie z dziećmi i młodzieżą, żeby opowiedzieć o tej inicjatywie.

Poniżej zamieszczamy link do prezentacji, z której dowiecie się Państwo więcej na ten temat.

https://prezi.com/view/sQsKkb5aHjR8eVDnoon1/

Zapraszam również do odwiedzenia oraz śledzenia naszej strony na facebooku.

https://www.facebook.com/ArtisCausae/

Anna Śladewska
Project Manager

Rusza program wymiany pieców

W celu poprawy jakości powietrza, Gmina Jasieniec ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie wymiany kotłów oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych na terenie posesji prywatnych. W tym celu w dniach od 12 do 30 marca 2018 roku uruchamiamy nabór deklaracji mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Więcej “Rusza program wymiany pieców”

II.2018 – sesja Rady Gminy Jasieniec

22 lutego br. odbyła się druga w tym roku sesja Rady Gminy Jasieniec. Radni podjęli szereg uchwał istotnych dla bieżącego funkcjonowania naszego samorządu m. in. w sprawie przyjęcia “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jasieniec na lata 2018-2022”, „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na 2018 r., w sprawie opłat za przedszkole, a także w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej, o której dofinansowanie zamierzamy ponownie ubiegać się w tym roku w programie “Sportowa Polska”. Te i pozostałe uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej “II.2018 – sesja Rady Gminy Jasieniec”