III sesja Rady Gminy Jasieniec

21 lutego 2019 r. odbyła się III sesja Rady Gminy Jasieniec. Podczas sesji ślubowanie złożył nowo wybrany radny z okręgu nr 4 – Warpęsy Pan Sylwester Michowski, który uzyskał mandat radnego w wyborach uzupełniających 10 kwietnia 2019 r. Gratulujemy serdecznie Panu radnemu, życzymy powodzenia w nowej roli i realizacji wszystkich planów, jakie wiąże z członkostwem w Radzie.
W trakcie obrad Pani Wójt zaprezentowała m. in. sprawozdanie Międzygminnego Związku pod nazwą Natura z gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Jasieniec w 2018 r. Odniosła się również do trybu naliczania opłat wg nowych stawek mówiąc, że każdy z właścicieli nieruchomości już wkrótce otrzyma listownie szczegółową informację na temat wysokości opłat w tym roku oraz wysokości dopłaty, jaka przysługuje Związkowi Natura za rok 2018. Więcej “III sesja Rady Gminy Jasieniec”

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Stanu Cywilnego

W związku w z pracami wdrażającymi nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną uprzejmie informujemy,
że w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) wnioski o wydanie dowodu osobistego będzie można składać do godz. 11.30.

Jednocześnie informujemy, że w tym samym dniu od godz. 12.00 nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym również wydania gotowych dowodów osobistych. Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór do komisji konkursowej – sport

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza nabór członków do komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019”.

Członkiem komisji może zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkich zainteresowanych prosimy zgłaszać kandydatury do dnia 21 lutego 2019r. do Urzędu Gminy Jasieniec, 05-604 Jasieniec, Warecka 42. Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane osobiście (pok. 12) , za pośrednictwem poczty albo drogą elektroniczną (dokument elektroniczny lub skan papierowego zgłoszenia): ePuap lub e-mail na adres komisja2019@jasieniec.pl. Więcej “Nabór do komisji konkursowej – sport”

Nabór wniosków o unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informujemy, że do 28 lutego br. w Urzędzie Gminy Jasieniec można składać wnioski o unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 6 i 7).

W przypadku określenia innych dat granicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wójt Gminy Jasieniec zastrzega możliwość skrócenia naboru wniosków.

Wybory uzupełniające w Warpęsach

10 lutego 2019 r. odbyły się  się wybory uzupełniające do Rady Gminy Jasieniec w okręgu nr 4. Do wyborów poszło 47,5% uprawnionych do głosowania, co stanowi bardzo dobry wynik. Jak widać mieszkańcom Warpęs bardzo zależy na ich reprezentacji w Radzie. Przedstawicielem tejże społeczności został Pan Sylwester Michowski, który niewielką liczba głosów pokonał Panią Monikę Leszczyńską. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jasieńcu przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r. – pobierz (pdf)

Konsultacje zmiany w Programie współpracy z NGO w 2019

W dniu 8 lutego 2019r. rozpoczynają się konsultacje zmiany w Programie współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Konsultacje potrwają do 19 lutego 2019 roku. Więcej “Konsultacje zmiany w Programie współpracy z NGO w 2019”