Konsultacje zasad realizacji inicjatywy lokalnej

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 45 z dnia 2 lipca 2018r. zostaje uruchomiony proces konsultacji projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje są prowadzone w trybie określonym uchwałą nr V.23.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Jasieniec.

Plan przebiegu konsultacji: Więcej “Konsultacje zasad realizacji inicjatywy lokalnej”

Zarządzenie konsultacji projektu zasad realizacji inicjatywy lokalnej

Zgodnie z zarządzeniem nr 45.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 2 lipca 2018r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje będą trwały od dnia 6 lipca 2018r. do dnia 7 września 2018r w formie badania ankietowego.

Pełna treść zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec nr 45.2018

Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2018r.

W dniu 29.09.2017r. zakończyliśmy proces konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Przez cały okres trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do treści Projektu. Bardziej owocne było spotkanie podsumowujące konsultacje, w którym wzięły udział dwie organizacje pozarządowe. Wynikiem spotkania jest poszerzenie katalogu działań na rok 2018 oraz zwiększenie planowanej kwoty na sfinansowanie Programu. Więcej “Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2018r.”

Spotkanie w ramach Konsultacji Programu współpracy na rok 2018

Przypominamy o trwających konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. W dniu 27 września 2017r. o godz. 14:00 w ramach konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w celu omówienia złożonych uwag i opracowania ostatecznej wersji projektu Programu.

Konsultacje Projektu programu współpracy na rok 2018

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 27.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 15 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zostaje uruchomiony proces konsultacji. Więcej “Konsultacje Projektu programu współpracy na rok 2018”