Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2018r.

W dniu 29.09.2017r. zakończyliśmy proces konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Przez cały okres trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do treści Projektu. Bardziej owocne było spotkanie podsumowujące konsultacje, w którym wzięły udział dwie organizacje pozarządowe. Wynikiem spotkania jest poszerzenie katalogu działań na rok 2018 oraz zwiększenie planowanej kwoty na sfinansowanie Programu. Więcej “Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2018r.”

Spotkanie w ramach Konsultacji Programu współpracy na rok 2018

Przypominamy o trwających konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. W dniu 27 września 2017r. o godz. 14:00 w ramach konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w celu omówienia złożonych uwag i opracowania ostatecznej wersji projektu Programu.

Konsultacje Projektu programu współpracy na rok 2018

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 27.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 15 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zostaje uruchomiony proces konsultacji. Więcej “Konsultacje Projektu programu współpracy na rok 2018”