Rusza program wymiany pieców

W celu poprawy jakości powietrza, Gmina Jasieniec ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie wymiany kotłów oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych na terenie posesji prywatnych. W tym celu w dniach od 12 do 30 marca 2018 roku uruchamiamy nabór deklaracji mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Więcej “Rusza program wymiany pieców”

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia. Ostrzeżenie obowiązuje do 7 stycznia br.​ Aktualne informacje dotyczące jakości powietrza na Mazowszu otrzymacie również za pośrednictwem Aplikacji BLISKO do pobrania z głównej strony naszego serwisu.

Informacje o złej jakości powietrza

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM10) w województwie mazowieckim wydane zostało ostrzeżenia II stopnia o złej jakości powietrza. Ostrzeżenie obowiązuje do 9 stycznia br.​ Aktualne informacje dotyczące jakości powietrza na Mazowszu otrzymacie za pośrednictwem Aplikacji BLISKO do pobrania z głównej strony naszego serwisu.

Więcej “Informacje o złej jakości powietrza”

“Uchwała antysmogowa” Województwa Mazowieckiego

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. nr 9600. Więcej o uchwale na stronach Samorządu Województwa Mazowieckiego.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UCHWALE ANTYSMOGOWEJ?

Więcej ““Uchwała antysmogowa” Województwa Mazowieckiego”

Zanieczyszczenie powietrza w woj. mazowieckim

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 roku poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego ogłasza:

  • Alert Poziom I – czas obowiązywania: cały 2017 rok,
  • Alert poziom II – czas obowiązywania: w zależności od wystąpienia warunków meteorologicznych sprzyjających kumulacji zanieczyszczeń.

Dokumentacja obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego wyznaczonych na potrzeby ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA w województwie mazowieckim, w tym na terenie Gminy Jasieniec za 2016 r. – pobierz

Bieżące pomiary stężenia zanieczyszczeń oraz prognozy można śledzić na mapach WIOŚ Warszawa