Pomoc klęskowa dla rolników

UWAGA! – Minister rolnictwa wydłużył czas na składanie wniosków w obydwu poniższych wypadkach do 31 październiaka br.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej – 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw. Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018 r.  W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy … więcej szczegółów na stronach ARiMR (www.arimr.gov.pl)

Szacowanie strat – grad

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Jasieniec gradu w dniu 24 sierpnia 2018 roku, poszkodowani producenci mogą składać wnioski o oszacowanie strat.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Jasieniec pok. nr 6 w terminie od 3 do 7 września br. Do wniosku obligatoryjnie należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok – pobierz wniosek.

Zmiana przepisów o szkodach łowieckich

23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1507), która określa m.in. zasady składania wniosku o szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz skład zespołu szacującego straty.

W myśl nowych przepisów właściciele lub posiadacze gruntów, na których wystąpiły szkody łowieckie spowodowane przez dziki, jelenie, łosie, daniele i sarny mogą składać wnioski o szacowanie szkód do właściwego terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego (koła łowieckiego). W skład zespołu szacującego straty, zamiast przedstawiciela gminy, będzie wchodził przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Grad – szacowanie strat

W związku z wystąpieniem w dniu 12.07 br. na terenie gminy Jasieniec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradu, w Urzędzie Gminy Jasieniec (pok. nr 3) w dniach 25.07. – 31.07.2018 r. przyjmowane będą wnioski o oszacowanie strat (pobierz druk).

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2018 i kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księgę stada / paszporty.

Susza – szacowanie strat

W związku z możliwością wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego suszy w uprawach zbóż jarych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, krzewów owocowych na glebach bardzo lekkich i lekkich oraz drzew owocowych na glebach bardzo lekkich w Urzędzie Gminy Jasieniec (pok. nr 3) w dniach 25.06. – 05.07.2018 r. przyjmowane będą wnioski o oszacowanie strat (pobierz druk).

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2018 i kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księgę stada / paszporty.

Szacowanie strat w uprawach

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-20.06.br do Urzędu Gminy Jasieniec (pok. nr 3) można składać wnioski o szacowanie strat w uprawach wynikłe z lokalnych opadów gradu w dniu 03.06.2018 r.

Do wniosku (pobierz) należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2018.