Przyznane dotacje na “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020” – piłka nożna

Wójt Gminy Jasieniec, po zapoznaniu się z ofertami oraz opinią komisji konkursowej, przyznał na zadanie “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020 – piłka nożna” dotacje dla:

UKS ISKRA na realizację zadania Chodź na piłkę!” w wysokości 37 000 zł,

GKS KRASKA na realizacje zadania ‘Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej – Mały Sport wielka radość’ dotację w wysokości 63 000 zł.

Więcej “Przyznane dotacje na “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020” – piłka nożna”

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku nabór oświadczeń rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

Więcej “Dopłaty bezpośrednie i obszarowe 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca”

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza nabór członków do komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020”

Członkiem komisji może zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkich zainteresowanych prosimy zgłaszać kandydatury do dnia 13 lutego 2020r. do Urzędu Gminy Jasieniec, 05-604 Jasieniec, Warecka 42. Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane osobiście (pok. 19) , za pośrednictwem poczty albo drogą elektroniczną (dokument elektroniczny lub skan papierowego zgłoszenia): ePuap lub e-mail na adres ngo@jasieniec.pl.

Więcej “Wójt Gminy Jasieniec ogłasza nabór członków do komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020””

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020 – piłka nożna

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688) oraz zgodnie z uchwałą X.88.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na rok 2020

Więcej “Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020 – piłka nożna”

Nowy sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych pozyskany

Dzięki złożonym w odpowiednim czasie wnioskom, gminie Jasieniec udało się zdobyć z Urzędu Marszałkowskiego wsparcie rzeczowe dla gminnych OSP  w postaci 20 kompletów nowoczesnego umundurowania bojowego. W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego sprzęt przekazał strażakom Leszek Przybytniak – radny wojewódzki, jednocześnie przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich w Sejmiku Wojewódzkim. W uroczystości, która odbyła się w siedzibie OSP Jasieniec, wzięli też udział m.in. wójt Marta Cytryńska, przewodniczący Rady Gminy Marcin Manowiecki i sekretarz gminy Tomasz Podhorecki.

Więcej “Nowy sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych pozyskany”

Umowa o dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego w Jasieńcu podpisana!

Dziś w Ministerstwie Sportu​ wójt Marta Cytryńska, wraz ze skarbnik gminy Anetą Kwiatkowską, podpisały umowę o dofinansowanie budowy nowoczesnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wymiarach 66×50 m, usytuowanego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu. Ministerstwo Sportu reprezentowała Minister Danuta Dmowska-Andrzejuk. Podczas uroczystości obecny był także Wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Więcej “Umowa o dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego w Jasieńcu podpisana!”