Informacja

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny Piknik Rodzinny “Spotkajmy się nad stawami w Jasieńcu” zorganizujemy we współpracy z agencją artystyczną

BROWAR KULTURY
Bogdan Palak
ul. Wieniecka 42/16
87-800 Włocławek

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Stanu Cywilnego

W związku w z pracami wdrażającymi nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną uprzejmie informujemy,
że w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) wnioski o wydanie dowodu osobistego będzie można składać do godz. 11.30.

Jednocześnie informujemy, że w tym samym dniu od godz. 12.00 nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym również wydania gotowych dowodów osobistych. Za utrudnienia przepraszamy.

Rekrutacja do klas I i grup przedszkolnych

1 marca br. rusza rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Jasieńcu i w Zbroszy Dużej oraz do grup przedszkolnych w Przedszkolu “Bajkowy Świat” w Jasieńcu. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdziecie Państwo w Zarządzeniu Nr 8.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.

Nabór do komisji konkursowej – sport

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza nabór członków do komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019”.

Członkiem komisji może zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkich zainteresowanych prosimy zgłaszać kandydatury do dnia 21 lutego 2019r. do Urzędu Gminy Jasieniec, 05-604 Jasieniec, Warecka 42. Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane osobiście (pok. 12) , za pośrednictwem poczty albo drogą elektroniczną (dokument elektroniczny lub skan papierowego zgłoszenia): ePuap lub e-mail na adres komisja2019@jasieniec.pl. Więcej “Nabór do komisji konkursowej – sport”

Nabór wniosków o unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informujemy, że do 28 lutego br. w Urzędzie Gminy Jasieniec można składać wnioski o unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 6 i 7).

W przypadku określenia innych dat granicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wójt Gminy Jasieniec zastrzega możliwość skrócenia naboru wniosków.

Konsultacje zmiany w Programie współpracy z NGO w 2019

W dniu 8 lutego 2019r. rozpoczynają się konsultacje zmiany w Programie współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Konsultacje potrwają do 19 lutego 2019 roku. Więcej “Konsultacje zmiany w Programie współpracy z NGO w 2019”