Wybory uzupełniające w Warpęsach

10 lutego 2019 r. odbyły się  się wybory uzupełniające do Rady Gminy Jasieniec w okręgu nr 4. Do wyborów poszło 47,5% uprawnionych do głosowania, co stanowi bardzo dobry wynik. Jak widać mieszkańcom Warpęs bardzo zależy na ich reprezentacji w Radzie. Przedstawicielem tejże społeczności został Pan Sylwester Michowski, który niewielką liczba głosów pokonał Panią Monikę Leszczyńską. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jasieńcu przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r. – pobierz (pdf)

Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Przewodniczącego

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego

Wszystkie dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Postanowienia Komisarza Wyborczego ws. Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Jasieńcu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
w Jasieńcu zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Jasieńcu