Droga Wola Boglewska – Murowanka otwarta.

Zakończył się I etap remontu drogi powiatowej Wola Boglewska-Murowanka. Do wiosny zostaną uporządkowane rowy i pobocza przy nowej nawierzchni. Wartość zadania wyniosła 1 587 694 zł. Gmina Jasieniec udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu i współfinansowała zadanie w kwocie 158 768 zł.