Dyżury radnych

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Manowiecki

oraz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Czamara

przyjmują interesantów w każdy czwartek w godz. 9.00-10.00

w Biurze Rady Gminy
Urząd Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, pok. nr 19, I piętro
tel. 48 661 35 70 wew. 117