Działki inwestycyjne

Gmina Jasieniec leży niemal w połowie drogi między dwoma największymi miastami województwa mazowieckiego, tj. Warszawą (odległą o 53 km) i Radomiem (odległym o 60 km), które łączy droga krajowa nr 7 (Warszawa-Kraków), przebiegająca w pobliżu granic gminy. Najbliższe miasta to: Grójec (6 km) oraz Warka (18 km i równocześnie najbliższa stacja kolejowa), które łączy droga wojewódzka nr 730. Gmina Jasieniec sąsiaduje z gminami: Grójec, Chynów, Warka, Promna, Goszczyn i Belsk Duży.

Niewielka odległość od stolicy, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie tras S7 (łączącej północ i południe kraju) oraz drogi krajowej nr 50 (ze wschodu na zachód), niski stopień uprzemysłowienia i brak konkurencji stanowi o niemal idealnych warunkach dla przyszłych inwestorów zainteresowanych lokalizacją swoich przedsiębiorstw w centrum kraju, a jednak z dala od dużych aglomeracji, na terenach korzystniejszych z punktu widzenia ekonomii i swobody w kształtowaniu lokalnej przestrzeni.

Gmina Jasieniec to również wymarzone miejsce do osiedlania się, mieszkania na co dzień, jak i pobytów sezonowych czy weekendowych, gdzie mimo stosunkowo niewielkiej odległości od większych miast regionu i dobrego połączenia komunikacyjnego, wciąż życie człowieka pozostaje w harmonii z odwiecznym cyklem przyrody.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu inwestorów oraz przyszłych mieszkańców Gmina Jasieniec oferuje do sprzedaży lub oddania w dzierżawę działki:

3159 m2 w miejscowości Ryszki
3045 m2 w miejscowości Ryszki
3200 m2 w miejscowości Gośniewice
3877 m2 w miejscowości Ignaców
3513 m2 w miejscowości Ignaców
• od 500 do 900 m2 w miejscowości Jasieniec

Więcej informacji na temat oferty można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasieniec pok. nr 11, telefonicznie dzwoniąc pod nr tel 48 661 35 70 wew. 109 lub drogą elektroniczną pisząc na adres  inwestycje@jasieniec.pl