Dziękujemy

Na dzisiejszej sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Manowiecki oraz Wójt Gminy Jasieniec Pani Marta Cytryńska, w obecności radnych, sołtysów i gości zgromadzonych na sali podziękowali Pani Elżbiecie Krawczyk za długoletnią pracę na stanowisku Skarbnika Gminy Jasieniec.

Pani Ela stała na straży gminnej kasy od początku 1998 roku pełniąc swego rodzaju rolę fundamentu zapewniającego finansową stabilność gminy. Tak odpowiedzialna praca pozwoliła przez te lata na zrealizowanie wielu inwestycji. W końcu, oprócz pomysłów poprzednich władz, potrzebny był ktoś z głową na karku, kto doskonale realizował zadania finansowe gminy, nie tylko z kalkulatorem, ale i z ogromem rozsądku. Dwadzieścia lat piastowania tak odpowiedzialnego stanowiska to ogrom pracy i wysiłku, ale również i serca, by nasza wspólna mała ojczyzna była domem dla każdego mieszkańca.

Serdecznie dziękujemy za Pani pracę. Życzymy zdrowia, spokoju, realizacji marzeń, pragnień i zamierzeń oraz radości z pełni życia rodzinnego.