Dzielnicowy informuje …

W imieniu dzielnicowego Gminy Jasieniec asp. szt. Arkadiusza Dąbrowskiego informujemy, że w Planie działań priorytetowych na I półrocze 2018 roku znalazła się ul. Szkolna w Jasieńcu. To tu można będzie najczęściej spotkać naszych stróżów prawa, co nie znaczy oczywiście że nie będzie ich w innych rejonach naszej gminy. Przestrzegamy przede wszystkim przed parkowaniem w miejscach innych niż do tego przewidziane, co jest obecnie największym problemem na tym obszarze, aby bez potrzeby nie narażać się na sankcje prawne.