IX Sesja Rady Gminy Jasieniec


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

18 października 2018r. /czwartek/ o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jasieńcu ul. Warecka 42 odbędzie się sesja Rady Gminy.

W porządku obrad znajdą się m. in.:

  1. Informacje doradcy sadowniczego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie: zmian w WPF i w uchwale budżetowej.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady na temat oświadczeń majątkowych radnych.
  5. Informacja Wójta na temat oświadczeń majątkowych pracowników i kierowników jednostek.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 27 września 2018 r.

a także podsumowanie pracy samorządu w kadencji 2014-2018 przez Przewodniczącego Rady i Wójta.