Gmina – dokumenty strategiczne

30 września 2015 r. Rada Gminy Jasieniec przyjęła uchwałę w sprawie “Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020”. Dokument ten wyznacza nowe cele i kierunki działań naszej gminy na najbliższe lata. Opracowana na podstawie ankiet i konsultacji z mieszkańcami Strategia uwzględnia potrzeby lokalnej społeczności, stawia na rozwój współpracy pomiędzy samorządem gminnym, a jednostkami oświaty, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mającymi wpływ na kształtowanie wizerunku Gminy Jasieniec i jej rozwój. Dokument ten określa również wizję i misję Gminy Jasieniec do roku 2020.
Inne dokumenty istotne dla rozwoju Gminy Jasieniec (do ich przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader):

 

 

Plan postępowań o udzielenia zamówień publicznych na rok 2017: