Gmina Jasieniec przeciw przedstawionym wariantom tras szybkiej kolei

W czwartek Jasieńcu odbyły się, zorganizowane przez wójt Martę Cytryńską, konsultacje społeczne dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dokument przewiduje trzy warianty przebiegu linii kolei dużych prędkości na terenie gminy. Konsultacje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, których przybyło aż kilkuset.

Relacja filmowa z konsultacji (Mazowiecka TV) – kliknij i zobacz

Na rozmowy z mieszkańcami przybył także poseł na Sejm RP i jednocześnie prezes Zwiazku Sadowników RP Mirosław Maliszewski, jak również przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu, w tym Leszek Przybytniak – reprezentujący Sejmik Województwa Mazowieckiego, starosta powiatu grójeckiego Krzysztof Ambroziak i przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, przewodniczący Rady Gminy Jasieniec Marcin Manowiecki, a także radni powiatu, gminy, sołtysi i przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, w tym przedsiębiorstw.

Analiza wszystkich argumentów

Podczas zebrania wójt Marta Cytryńska przedstawiła analizę sytuacji w formie przekazania najnowszych informacji w przedmiotowej sprawie, oparte o najaktualniejsze dokumenty oraz informacje uzyskane bezpośrednio od CPK. Mieszkańcy uzyskali ponadto wgląd w mapy obrazujące przebieg planowanych wariantów tras kolejowych. Głos w sprawie propozycji tras opracowanych przez CPK zabierali także zaproszeni przez wójt Martę Cytryńską goście oraz mieszkańcy, odnoszący się do planowanego przedsięwzięcia bardzo krytycznie, głównie ze względu na ingerencję tras kolei w zabudowane działki, uprawy rolne (będące często głównym lub wręcz jedynym źródłem utrzymania rodzin), siedziby firm, czy też obszary przyrodnicze.

Wójt i mieszkańcy: odrzucamy inwestycję w tej formie

Po przedstawieniu argumentów za i przeciw realizacji opisywanej inwestycji na terenie gminy Jasieniec, odczytana została treść pisma odnoszącego się do tego przedsięwzięcia. Wyrażono w nim zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanych przez CPK wariantów tras szybkiej kolei, z zaznaczeniem, iż gmina i jej mieszkańcy nie są przeciwni przedmiotowej inwestycji z założenia. W piśmie do CPK podkreślono bowiem, iż „niesie ona ze sobą ogromnie ważny i pozytywny skutek, tj. zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz skrócenie czasu przejazdu do wielu miejsc w kraju, w tym lotniska, jednakże przedsięwzięcie to można realizować ze znacznie mniejszym kosztem dla mieszkańców, lokalnych uwarunkowań i środowiska. Elementarnym założeniem praktycznie każdej strategii zrównoważonego rozwoju jest – w pierwszej kolejności – korzystanie z istniejącej infrastruktury”.

Jednogłośny sprzeciw Rady Gminy

Dzień po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami (tj. w dn. 28.02.2020r.) Rada Gminy Jasieniec jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 88, odcinek Centralny port Komunikacyjny – Warka wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny, przebiegających przez teren Gminy Jasieniec.

Kolejnym krokiem będzie złożenie przez Gminę Jasieniec uwag do planowanych tras wariantów drogą elektroniczną, z załączeniem do ich treści wspomnianej uchwały, jak również złożenie do CPK wspomnianego pisma, podpisanego przez wójt Martę Cytryńską i licznych mieszkańców, krytycznie odnoszącego się do realizacji przedsięwzięcia w zaproponowanej przez CPK formie.

 

*Uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” można składać w terminie do 10 marca 2020 r. włącznie. Więcej informacji, wszelkie projekty dokumentów oraz formularze dostępne są na stronie:
https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl