Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka

3 maja br. w Zbroszy Dużej odbyły się gminne uroczystości z okazji święta uchwalenia Konstytucji  Maja połączone z obchodami Dnia Strażaka. W uroczystej mszy świętej udział wzięli przedstawiciele władz Gminy Jasieniec w osobach Wójta Marka Pietrzaka i Sekretarza Gminy Tomasza Podhoreckiego, przedstawiciele Rady Gminy Jasieniec i Rady Powiatu Grójeckiego, a przede wszystkim bohaterowie tego dnia, czyli strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasieniec i gmin sąsiednich oraz parafianie.

 

Zarówno w homilii ks. proboszcz Ryszard Kania, jak i po mszy św. Wójt nawiązywali do ogromnego znaczenia, jakie w historii Polski świata odegrał fakt uchwalenia pierwszej europejskiej, a zarazem drugiej w świecie ustaw zasadniczych. Historię i wagę tego wydarzenia przybliżyli uczestnikom uroczystości również uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej w przygotowanej na tę okoliczność akademii.

Po mszy św. strażacy i ich goście przy wtórze Gminnej Orkiestry Dętej OSP Jasieniec przemaszerowali na teren strażnicy OSP w Zbroszy Dużej, gdzie gratulacje i życzenia z okazji ich święta złożył Wójt Gminy Jasieniec.

Fotografie z uroczystości dostępne w naszej galerii.