Gminne Inwestycje

ROK 2017:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Turowice. Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów rolnych.

Łączna kwota zadania: 329.225,80 zł, w tym:

ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 100 000 zł
ze budżetu Gminy Jasieniec: 229.225,80 zł


ROK 2017:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tworki i Boglewice. Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów rolnych.

Łączna kwota zadania: 344 062,37 zł, w tym:

ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 100 000 zł
ze budżetu Gminy Jasieniec: 244 062,370 zł


Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi w Jasieńcu gm. Jasieniec etap I dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 154 934 zł.

Łączna kwota zadania: 167 690,90 zł netto
Termin realizacji zadania: 30 października 2017 r.


Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Miedzechów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 39 900 zł.

Łączna kwota zadania: 39 947,74 zł netto
Termin realizacji zadania: 30 października 2017 r.


Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w miejscowości Jasieniec, ul. Gospodarcza dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 50 500 zł.

Łączna kwota zadania: 50 500 zł netto
Termin realizacji zadania: 29 września 2017 r.


Wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi w miejscowości Boglewice i miejscowości Wola Boglewska dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 45 784 zł.

Łączna kwota zadania: 48 284,35 zł netto
Termin realizacji zadania: 2 października 2017 r.


Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jasieniec dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4615,50 zł.

Łączna kwota zadania: 5430,00 zł brutto
Termin realizacji zadania: 30 listopada 2017 r.


Przebudowa drogi powiatowej nr 1688W Chynów-Nowa Wieś, odcinek Gołębiów-Bronisławów realizowana wspólnie z Powiatem Grójeckim w ramach wspólnej realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych w proporcji 50/50. Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Łączna kwota zadania: 336 995,40 zł, w tym:

ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 150 000 zł
ze budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu: 93 497,70 zł
ze budżetu Gminy Jasieniec: 93 497,70 zł


Przebudowa drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna na odcinku 2263,70 mb oraz drogi powiatowej nr 1663W Zbrosza Duża-Wierzchowina na odcinku 2384,90 mb realizowana wspólnie z Powiatem Grójeckim w ramach wspólnej realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych w proporcji 50/50. Inwestycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Łączna kwota zadania:6 743 328,00 zł, w tym:

ze środków MSWiA: 4 256 000 zł
ze budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu: 1 243 664 zł
ze budżetu Gminy Jasieniec: 1 243 664 zł