Klub Senior+ otworzył swoje podwoje

W niedzielne popołudnie 7 października 2018 r. zainaugurowano działalność jasienieckiego Klubu Senior+. Do budynku zajmowanego niegdyś przez OSP Jasieniec przybyli seniorzy zrzeszeni w Klubie Złota Jesień i Stowarzyszeniu PoKUSa, a także ich goście z pozostałych 21 klubów seniora z terenu powiatu grójeckiego, aby wspólnie świętować otwarcie nowej siedziby. W uroczystościach wzięli również udział księża z parafii św. Rocha w Jasieńcu, przedstawicielka Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Pani Dorota Lenarczyk, Sekretarz Gminy Pan Tomasz Podhorecki, Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Krawczyk, pracownicy Urzędu Gminy Jasieniec zaangażowani we współpracę z organizacjami pozarządowymi Pani Ida Mroczek-Lep i Pan Marcin Górski oraz koordynatorka jasienieckiej świetlicy wiejskiej Pani Justyna Przybylska, która dotychczas gościła seniorów w salach Świetlicowa.

Po powitaniu zebranych gości ks. proboszcz Andrzej Piekarczyk dokonał uroczystego poświęcenia pomieszczeń klubu, a zaproszeni goście wpisali się do księgi pamiątkowej. Liderki obydwu klubów, Panie Zofia Urbańczyk i Zofia Sieradzan zaprezentowały twórczość seniorów z terenu naszej gminy i podziękowały osobom najbardziej zaangażowanym w powstanie i funkcjonowanie klubów. Całość zakończyła potańcówka, która trwała do późnych godzin wieczornych. Fotorelacja z uroczystości w naszej galerii.

Klub Senior+ w Jasieńcu powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na jego utworzenie, w tym przebudowę części budynku starej strażnicy OSP Gmina Jasieniec pozyskała 135 862,59 zł. Budżet całego zadania to prawie 170 tys. zł. Dzięki powstaniu Klubu Senior+ gminna oferta dla seniorów będzie mogła się rozwinąć. Seniorzy zyskają należne im miejsce dla rozwijania swoich pasji. Jednocześnie, każdy z nich, kto będzie miał ochotę na wyjście z domu, uzyska możliwość skorzystania zarówno z oferty zajęć zorganizowanych, jak również miejsce, gdzie będzie mógł spędzić czas wśród sąsiadów, czy nawiązać nowe znajomości bez konieczności angażowania się w zorganizowane zajęcia.