Kolejna duża dotacja pozyskana!

Po serii dotacji zdobytych przez gminę Jasieniec (m.in. na rozwój infrastruktury drogowej, sportowej, rekreacyjnej, wsparcie straży pożarnych czy realizację projektów informatycznych), wywalczyliśmy kolejne duże dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł (ok. 50 % kosztów całkowitych przedsięwzięcia). Wsparcie finansowe, które uzyskaliśmy ze środków unijnych, dotyczy tym razem przebudowy targowiska gminnego w Jasieńcu.

Inwestycja ta – ze względu na skromny budżet gminy i realizację wprowadzonych już zadań (w tym budowy boiska syntetycznego w latach 2020-2021) – została zaplanowana na lata 2022-2023. To świetna wiadomość m.in. dla wytwórców produktów lokalnych, przede wszystkim dla rolników. Przedsięwzięcie to poprawi ich konkurencyjność i zwiększy możliwości rozwojowe.

Obiekt zmodernizowany i funkcjonalny

Na zmodernizowanym, kameralnym i funkcjonalnym targowisku w Jasieńcu (o dużo lepszym standardzie) utworzonych zostanie 7 stanowisk, z których 4 przeznaczone będą do handlu prowadzonego przez rolników, a 2 – pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Dodatkowo, tuż za Urzędem Gminy i jednocześnie przy samym targowisku, wykonana zostanie nawierzchnia drogowa utwardzona wraz z miejscami parkingowymi.

3. miejsce na Mazowszu

Warto podkreślić, że tego rodzaju dotację, w konkursie ogłoszonym niedawno przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, udało się uzyskać zaledwie 16 gminom. Spośród nich gmina Jasieniec zajęła na liście rankingowej bardzo wysokie, 3. miejsce!

Infrastruktura i ekologia

To jednak nie koniec dobrych wiadomości! Planowane przedsięwzięcie przemyślane zostało w sposób kompleksowy. Targowisko, opatrzone stosownym unijnym szyldem, zostanie utwardzone, oświetlone, częściowo zadaszone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, miejsca parkingowe, urządzenia sanitarno-higieniczne, jak również w instalację odnawialnego źródła energii (OZE), pokrywającego co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną. Obiekt będzie zatem ekologiczny, a teren uzbrojony w najważniejsze media.

Opisywana inwestycja, której koszt szacowany jest na ok. 600 tys. zł (w okresie 2022-2023) współfinansowania jest ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.