Konsultacje zmiany w Programie współpracy z NGO w 2019

W dniu 8 lutego 2019r. rozpoczynają się konsultacje zmiany w Programie współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Konsultacje potrwają do 19 lutego 2019 roku.

Treść proponowanych zmian w Programie: Projekt zmian w Programie (PDF)

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

1) zamieszczenie projektu w biuletynie informacji publicznej, na stronie
internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej;
2) badania ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa gminy); – Ankieta (DOC)
3) sondaż internetowy; http://ankieta.jasieniec.pl/index.php/891315?newtest=Y&lang=pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.