Lista organizacji pozarządowych

 Alfabetyczna lista organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jasieniec.

Gminny Klub Sportowy KRASKA
KOŁO ROLNICZE W MIEDZECHOWIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Boglewicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Gośniewicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbroszy Dużej
Powiatowy Klub Uśmiechniętego Seniora “PoKUSa”
STOWARZYSZENIE PLANTATORÓW TRUSKAWKI
Stowarzyszenie “Szansa dla dziecka”
Stowarzyszenie „Gmina Jasieniec dla pokoleń”
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
Uczniowski Klub Sportowy ISKRA

Jeśli Twojej organizacji nie ma na liście lub chcesz zaktualizować dane, nie czekaj – wypełnij ankietę
Plik DOC Plik ODT Plik PDF i dostarcz ją do Urzędu Gminy lub prześlij na adres ngo@jasieniec.pl.

Gminny Klub Sportowy KRASKA

Adres siedziby:
ul. Czerska 7, 05-604 Jasieniec
tel.:
fax.:
e-mail:
WWW:

Status prawny organizacji:
forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej
Rejestracja: pod nr nr 4/4141 w Ewidencji prowadzonej przez Starostę Grójeckiego
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Osoby reprezentujące organizację:
Zenon Sarniak – Prezes

Podstawowy zakres działalności:
– organizacja szkoleń sportowych w różnych dziedzinach sportowych
– organizacja zawodów i imprez własnych oraz w państwowym systemie zawodów sportowych
– propagowanie rozwoju kultury fizycznej
– organizacja kursów, szkoleń i obozów sportowych dla zawodników, działaczy i instruktorów

Ostatnia aktualizacja danych: 18 lutego 2011r.

Wróć do spisu


KOŁO ROLNICZE W MIEDZECHOWIE

Adres siedziby:
Nowy Miedzechów 26A, 05-604 Jasieniec
tel.:
fax.:
e-mail:
WWW:

Status prawny organizacji:
forma prawna: Kółko rolnicze
Rejestracja: KRS 0000536568 w dniu 31.12.2014r.
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Osoby reprezentujące organizację:
Edward Wilewski – prezes

Podstawowy zakres działalności:

Ostatnia aktualizacja danych: 8 lipca 2016r. na podstawie wpisu KRS

Wróć do spisu

 Ochotnicza Straż Pożarna w Boglewicach

Adres siedziby:
Boglewice 46, 05-604 Jasieniec
tel.:
fax.:
e-mail:
WWW:

Adres korespondencyjny:
Jan Czamara
Prezes OSP Boglewice
Boglewice 58
05-604 Jasieniec

Status prawny organizacji:
forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestracja: KRS 0000206358 w dniu 10.05.2004r.
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Osoby reprezentujące organizację:
Jan Czamara – prezes

Podstawowy zakres działalności:
– zapobieganie pożarom i współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
– branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń
– powiększanie i utrzymywanie w należytym stanie majątku OSP oraz konserwacja i utrzymanie sprzętów ratowniczych w gotowości bojowej
– prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej (Dzień dziecka, zabawa odpustowa. andrzejki, bal sylwestrowy rodzinny, pikniki wiejskie)
– uczestniczenie w świętach kościelnych i państwowych
– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
– współpraca ze stowarzyszeniem W.A.R.K.A.
– pisanie projektów do “Działaj Lokalnie”
– prowadzenie Kroniki i Księgi Pamiątkowej OSP

Ostatnia aktualizacja danych: 9 marca 2011r.

Wróć do spisu

 Ochotnicza Straż Pożarna w Gośniewicach

Adres siedziby:
Gośniewice 46A, 05-604 Jasieniec
tel.:
fax.:
e-mail:
WWW:

Status prawny organizacji:
forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestracja: KRS 0000122819 w dniu 20.08.2002r.
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Osoby reprezentujące organizację:
Piotr Zalewski – prezes

Podstawowy zakres działalności:
Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Ostatnia aktualizacja danych: 8 lipca 2016r. na podstawie wpisu KRS

Wróć do spisu

Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu

Adres siedziby:
ul. Kasztanowa 6, 05-604 Jasieniec
tel.: 48 661 37 87
fax.:
e-mail: ospjasieniec@wp.pl
WWW: www.ospjasieniec.pl

Status prawny organizacji:
forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestracja: KRS  0000213389 w dniu 30.07.2004r.
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Osoby reprezentujące organizację:
Robert Poncyliusz – Prezes

Podstawowy zakres działalności:
Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Ostatnia aktualizacja danych: 08.07.2016r. na podstawie wpisu KRS

Wróć do spisu

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbroszy Dużej

Adres siedziby:
Zbrosza Duża 36, 05-604 Jasieniec
tel.:
fax.:
e-mail: OSPZBROSZADUZA@WP.PL
WWW:

Status prawny organizacji:
forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestracja: KRS 0000245850 w dniu 15.12.2005r.
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Osoby reprezentujące organizację:
Adrian Paździerski – Prezes

Podstawowy zakres działalności:
Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Ostatnia aktualizacja danych: 8 lipca 2016r. na podstawie wpisu KRS

Wróć do spisu

Powiatowy Klub Uśmiechniętego Seniora “PoKUSa”

Adres siedziby:
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec
tel.: 533 282 892
fax.:
e-mail:
WWW:

Status prawny organizacji:
forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe
Rejestracja: pod nr 8 w Ewidencji prowadzonej przez Starostę Grójeckiego
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Osoby reprezentujące organizację:
Zofia Sieradzan – Prezes
Małgorzata Stańczyk – Zastępca prezesa

Podstawowy zakres działalności:
– integracja środowiska sienioralnego w gminie i powiecie
– zacieśnienie współpracy pomiędzy grupami senioralnymi w powiecie
– aktywizacja wykluczonych z życia społecznego
– rozwój turystyki dla seniorów
– rozwijanie współpracy międzypokoleniowej
– działanie na rzecz ochrony i zdrowia seniorów
– działania na rzecz ochrony środowiska
– poznawanie piękna lokalnego krajobrazu, przyrody i zabytków
– budowanie świadomości lokalnej wśród mieszkańców

Ostatnia aktualizacja danych: 28 grudnia 2016r.

Wróć do spisu


STOWARZYSZENIE PLANTATORÓW TRUSKAWKI

Adres siedziby:
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec
tel.:
fax.:
e-mail:
WWW:

Status prawny organizacji:
forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestracja: KRS 0000427148 w dniu 17.07.2016r.
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Osoby reprezentujące organizację:
Janusz Andziak – Prezes

Podstawowy zakres działalności:

Ostatnia aktualizacja danych: 8 lipca 2016r. na podstawie wpisu KRS

Wróć do spisu

 Stowarzyszenie “Szansa dla dziecka”

Adres siedziby:
ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec
tel. 48 661 35 03
fax. 48 661 35 03
e-mail: dorek_rut1@o2.pl
WWW:

Status prawny organizacji:
forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestracja: KRS 0000302833 w dniu 23.04.2008r.
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Osoby reprezentujące organizację:
Dorota Rutkowska – prezes

Podstawowy zakres działalności:
Mobilizacja szkoły i środowiska lokalnego do pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dzięki czemu będzie można: promować szkołę, wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z naszego środowiska, budować społeczeństwo wiedzy, podnieść poziom czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, wzbogacić wiedzę na temat tradycji kulturowych i zwyczajów polskich, podtrzymywać tradycję szkoły.

Ostatnia aktualizacja danych: 9 marca 2011r.

Wróć do spisu

Stowarzyszenie “Gmina Jasieniec dla pokoleń”

Adres siedziby:
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec
tel.: 609 877 248
fax.:
e-mail: kancelaria@biurotaxservice.pl
WWW:

Status prawny organizacji:
forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe
Rejestracja: pod nr 8 w Ewidencji prowadzonej przez Starostę Grójeckiego
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Osoby reprezentujące organizację:
Marta Cytryńska – Prezes

Podstawowy zakres działalności:
Ochrona zdrowia i życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona ładu przestrzennego, zrównoważony rozwój, ochrona krajobrazu, przyrody i zabytków, ochrona praw człowieka i obywatela, rozwój społeczny i gospodarczy gminy, zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnym i przyszłym pokoleniom, praworządność, przejrzystość, legalność i rzetelność, celowość i gospodarność przy podejmowaniu decyzji przez organy władzy publicznej.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez składanie do właściwych organów uwag, skarg i wniosków, petycji itp., organizuje spotkania informacyjne i dyskusyjne, współdziała z organami administracji samorządowej i rządowej oraz instytucjami i stowarzyszeniami, przeciwdziała powstaniu linii najwyższych napięć 2 x 400 kV na terenie gminy Jasieniec.

Ostatnia aktualizacja danych: 26 lipca 2017r.

Wróć do spisu

 Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

“Podaruj 1% swojego podatku na rozwój oddolnych inicjatyw powiatu grójeckiego”

Adres siedziby:
ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka
tel.: 504 671 770
fax.: 48 667 21 00 (z dopiskiem “Stowarzyszenie W.A.R.K.A.”)
e-mail: warka@stowarzyszeniewarka.pl
WWW: www.stowarzyszeniewarka.pl

Status prawny organizacji:
forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestracja: KRS 0000160318 w dniu 07.05.2003r.
Organizacja pożytku publicznego: TAK

Osoby reprezentujące organizację:
Andrzej Zaręba – Prezes
Dorota Lenarczyk – Sekretarz

Podstawowy zakres działalności:
Misją Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.
Działania Stowarzyszenia W.A.R.K.A. skupiają się wokół wzmacniania możliwości realizacji działań na rzecz dobra wspólnego przez lokalne organizacje, instytucje, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne.  Stowarzyszenie organizuje szkolenia dla społeczników, wspiera lokalne  inicjatywy finansowo poprzez dotacje w Konkursach Grantowych,  upowszechnia działalność społeczną oraz organizuje imprezy promujące powiat grójecki.

Ostatnia aktualizacja danych: 10 marca 2011r.

Wróć do spisu

 Uczniowski Klub Sportowy ISKRA

Adres siedziby:
Zbrosza Duża 30, 05-604 Jasieniec
tel.: 48 6241537
fax.:
e-mail: uksiskra@onet.eu
WWW: iskrazbroszaduza.futbolowo.pl

Status prawny organizacji:
forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej
Rejestracja: w dniu 28.12.2000r. pod nr 4 w Ewidencji prowadzonej przez Starostę Grójeckiego
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Osoby reprezentujące organizację:
Sławomir Łapot – Prezes
Sławomir Dzikołowski – Sekretarz

Podstawowy zakres działalności:
UKS Iskra opiera swą działalność na pracy członków Klubu, rodziców, oraz sympatyków. We współpracy z Gminą Jasieniec oraz innymi organizacjami Klub planuje oraz organizuje pozalekcyjne życie uczniów. Zachęcamy do uczestniczenia w imprezach sportowych i turystycznych. Organizujemy uczniom i młodzieży różnorodne formy współzawodnictwa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Staramy się angażować wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw i turystyki dostosowanych do wieku i stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Nasze działanie ukierunkowane jest na integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich.

Dodatkowe informacje:
UKS Iskra posiada rozwiniętą sekcję piłki nożnej. Drużyna seniorów rozgrywa swoje mecze w  radomskiej Klasie B. Juniorzy prowadzą rozgrywki w Lidze Juniorów Młodszych. Obecnie trwa nabór do rocznika 1995 i młodsi. Zachęcamy wszystkich chętnych do brania udziału w zajęciach organizowanych przez Klub, zapewniamy profesjonalną opiekę trenerską dającą możliwość szybkiego rozwoju, oraz sympatyczną atmosferę na zajęciach.

Ostatnia aktualizacja danych: 22 marca 2011r.

Wróć do spisu