Nabór wniosków o unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informujemy, że do 28 lutego br. w Urzędzie Gminy Jasieniec można składać wnioski o unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 6 i 7).

W przypadku określenia innych dat granicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wójt Gminy Jasieniec zastrzega możliwość skrócenia naboru wniosków.