Nagrania z sesji Rady Gminy

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.” 

Poniżej w kolejności chronologicznej prezentujemy nagrania poszczególnych sesji Rady Gminy Jasieniec VIII kadencji (2019-2023):

 

Sesja nr II.2019

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2019 r. – część 1(plik mp4) – zobacz

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2019 r. – część 2 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym w załączeniu do w/w protokołu nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmentach zawierających się w czasie:
– część 1: 18:44, 19:14, 42:38, 44:09, 44:21
– część 2: 31:30, 33:19, 40:59, 41:03, 01:34:04, 01:43:15, 01:45:19, 01:46:23, 01:46:25, 02:11:20, 02:11:35, 02:23:27
  • Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
  • Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.

Sesja nr I.2019 (nadzwyczajna)

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2019 r. (plik mp4) – zobacz


Sesja nr IV.2018

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. – część 1(plik mp4) – zobacz

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. – część 2 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym w załączeniu do w/w protokołu nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmentach zawierających się w czasie:

– część 1: 18:25, 18:27,
– część 2: 02:36:59 i 02:37:05

  • Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
  • Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.

Sesja nr III.2018

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2018 r. – część 1(plik mp4) – zobacz

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2018 r. – część 2 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym w załączeniu do w/w protokołu nagraniu (część 2) obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmencie zawierającym się w czasie od 33:33 do 33:35.

  • podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
  • organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.

Sesja nr II.2018

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018 r. (plik mp4) – zobacz


Sesja nr I.2018

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 19 listopada 2019 r. (plik mp4) – zobacz

Uchwały stanowiące załącznik do protokołu oraz wyniki głosowań dostępne są w menu Rada Gminy / Kadencja 2018-2023 / Uchwały Rady Gminy

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym w załączeniu do w/w protokołu nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmencie zawierającym się w czasie od 075:27 do 075:40.

  • podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
  • organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.