Nagrania z sesji Rady Gminy

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.” 

Poniżej w kolejności chronologicznej prezentujemy nagrania poszczególnych sesji Rady Gminy Jasieniec VIII kadencji (2019-2023):


Sesja Nr XVIII.2020

Nagranie obrad Rady Gminy – (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym w załączeniu do w/w protokołu nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmentach zawierających się w czasie:

– 1:11:30;

Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej), organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.

 


Sesja Nr XVII.2020

Nagranie obrad Rady Gminy – część I (plik mp4) – zobacz
Nagranie obrad Rady Gminy – część II (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym w załączeniu do w/w protokołu nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmentach zawierających się w czasie:

– część 2: 01:17:04

Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej), organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.


Sesja Nr XVI.2020

Nagranie obrad Rady Gminy – (plik mp4) – zobacz


Sesja Nr XV.2020

Nagranie obrad Rady Gminy – część 1(plik mp4) – zobacz


Sesja Nr XIV.2020

Nagranie obrad Rady Gminy – część 1(plik mp4) – zobacz
Nagranie obrad Rady Gminy – część 2 (plik mp4) – zobacz
Nagranie obrad Rady Gminy – część 3 (plik mp4) – zobacz

Uchwały stanowiące załączniki do protokołu oraz wyniki głosowań dostępne będą w menu Rada Gminy / Kadencja 2018-2023 / Uchwały Rady Gminy

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym w załączeniu do w/w protokołu nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmentach zawierających się w czasie:

– część 3: 01:05:23;

Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej), organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.


Sesja Nr XIII.2019

Nagranie obrad Rady Gminy – cześć 1 (plik mp4) – zobacz
Nagranie obrad Rady Gminy – część 2 (plik mp4) – zobacz 


Sesja Nr XII.2019

Nagranie obrad Rady Gminy (plik mp4) – zobacz


Sesja Nr XI.2019

Nagranie obrad Rady Gminy – część 1(plik mp4) – zobacz
Nagranie obrad Rady Gminy – część 2 (plik mp4) – zobacz
Nagranie obrad Rady Gminy – część 3 (plik mp4) – zobacz

Uchwały stanowiące załączniki do protokołu oraz wyniki głosowań dostępne będą w menu Rada Gminy / Kadencja 2018-2023 / Uchwały Rady Gminy

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym w załączeniu do w/w protokołu nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmentach zawierających się w czasie:

– część 3: 00:08:01, 00:09:09, 00:12:47

Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy


Sesja Nr X.2019

Nagranie obrad Rady Gminy – część 1(plik mp4) – zobacz
Nagranie obrad Rady Gminy – część 2 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym w załączeniu do w/w protokołu nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmentach zawierających się w czasie:

– część 2: 2:04:10; 2:04:49; 2:04:49-2:04:57; 2:05:05; 2:05:07

Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),

Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.


Sesja Nr IX.2019

Nagranie obrad Rady Gminy – część 1(plik mp4) – zobacz
Nagranie obrad Rady Gminy – część 2 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym w załączeniu do w/w protokołu nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmentach zawierających się w czasie:

– część 2: 01:56:10;

Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),

Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.


Sesja nr VIII.2019

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019 r. – część 1 (plik mp4) – zobacz
Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019 r. – część 2 (plik mp4) – zobacz
Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019 r. – część 3 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmencie zawierającym się w czasie:
– część 3: 01:35:16; 50:12; 01:35:17; 01:35:20; 02:09:23; 02:17:11; 02:17:49; 02:25:15; 02:25:37; 02:26:04; 02:29:10; 02:31:15; 02:37:23; 02:37:27;
Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.


Sesja nr VII.2019

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 30 maja 2019 r. – część 1(plik mp4) – zobacz

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 30 maja 2019 r. – część 2 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmencie zawierającym się w czasie:
– część 2: 27:13; 50:12; 50:14; 50:32; 51:26; 51:28; 51:42; 01:00:07; 01:00:45;
 • Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.

Sesja nr VI.2019

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2019 r. – część 1(plik mp4) – zobacz

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2019 r. – część 2 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmencie zawierającym się w czasie:
– część 2: 0:42:42
 • Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.

Sesja nr V.2019 (nadzwyczajna)

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2019 r. (plik mp4) – zobacz


Sesja nr IV.2019

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. – część 1(plik mp4) – zobacz

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. – część 2 (plik mp4) – zobacz

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. – część 3 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmencie zawierającym się w czasie:
– część 1: 1:17:29; 1:17:30; 1:18:58; 1:18:59;
– część 3: 0:06:43
 • Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.

Sesja nr III.2019

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 21 lutego 2019 r. – część 1(plik mp4) – zobacz

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 21 lutego 2019 r. – część 2 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmencie zawierającym się w czasie:
– część 2: 1:46:54
 • Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.

Sesja nr II.2019

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2019 r. – część 1(plik mp4) – zobacz

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2019 r. – część 2 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmentach zawierających się w czasie:
– część 1: 18:44, 19:14, 42:38, 44:09, 44:21
– część 2: 31:30, 33:19, 40:59, 41:03, 01:34:04, 01:43:15, 01:45:19, 01:46:23, 01:46:25, 02:11:20, 02:11:35, 02:23:27
 • Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.

Sesja nr I.2019 (nadzwyczajna)

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2019 r. (plik mp4) – zobacz


Sesja nr IV.2018

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. – część 1(plik mp4) – zobacz

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. – część 2 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmentach zawierających się w czasie:

– część 1: 18:25, 18:27,
– część 2: 02:36:59 i 02:37:05

 • Podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • Organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.

Sesja nr III.2018

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2018 r. – część 1(plik mp4) – zobacz

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2018 r. – część 2 (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym nagraniu (część 2) obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmencie zawierającym się w czasie od 33:33 do 33:35.

 • podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.

Sesja nr II.2018

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018 r. (plik mp4) – zobacz


Sesja nr I.2018

Nagranie obrad Rady Gminy z dnia 19 listopada 2019 r. (plik mp4) – zobacz

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Administrator Danych informuje, że w udostępnionym nagraniu obrad Rady Gminy Jasieniec zanonimizowano ścieżkę dźwiękową we fragmencie zawierającym się w czasie od 075:27 do 075:40.

 • podstawa wyłączenia – prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • organ, który dokonał wyłączenia – Przewodniczący Rady Gminy.